Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge

Z8001 – Elever på aktiviteter uge for uge (52 kolonner med uger og 0/1 markering af aktivitetens periode) Udtrækket viser, med en kolonne pr. uge gennem et kalenderår, hvor mange elever, der er på hver aktivitet indenfor afgrænset aktivitetsgruppe.   Population: Alle aktiviteter der overholder afgrænsningerne medtages. Dog fraregnes aflyste hold og “øvrige placeringer” med… Læs mere Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge

Z800 Lærestederliste

 Z800 Lærestederliste (Aftaler) Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval. Population: Udtrækket finder alle slags aftaler og pauser, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises evt. lærestedsinformationer og info om eleven. Output i UDDATA+ versionen af udskriften: Aftaleid CPR / Elevnavn Elevens uddannelse / -betegnelse, Aftaletype* Adgangsvej Aftalens elevtype Arrangerende skole Periode start /… Læs mere Z800 Lærestederliste

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (Fuld historik for aktive elever) For skoleforløbsaktive elever i den afgrænsede periode vises alle elevernes skoleforløb på alle uddannelser. Ansvarsområde og projektområde findes fra den til skoleforløbet hørende holdplacering. Hvis man vælger at medtage detaljer kommer der for hvert skoleforløb også en linje pr aftale/ hold / stamhold, der overlapper… Læs mere Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)

Z8033 – AMU-overblik

 Z8033 AMU-overblik Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der: grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, fag, der mangler at blive hentet godkendelse til. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket på det punkt) Mangler betalingsstatusSå Z8033 handler mere om budget end den er… Læs mere Z8033 – AMU-overblik

Z8004 Timeposter pr dag

Z8004 – Timeposter pr dag (Enkelttimeposter på medarbejdere og dato) På den afgrænsede aktivitet og datointerval vises medarbejdere og deres timeposter. Population: Der vises en linje pr lærer pr uge (eller måned eller dag) pr hold, fag og timetype mellem de to datoer. Timepost-begrebet findes ikke i Studie+, så klokketimerne er fordelt på evt samlæste hold… Læs mere Z8004 Timeposter pr dag

EN10

EN10 Manglende tilstededage på AMU-hold Dette er en kopi af 2.4 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning. Denne udskrift er usynlig for FGU skoler grundet manglende relevans. EN10 danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive dannet tilstededage. Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Skoledag Kortbetegnelse (aktivitet) Antal elever uden… Læs mere EN10

Z8036 Onsdagsfravær

Z8036 Onsdagsfravær   Formål: Denne udskrift ser på, hvilke elever der er fraværende om onsdagen i den valgte periode, og særligt om de er fraværende hele dagen. Den anvendes til de skolepraktikelever, der skal indberettes på basis af deres fravær på tælledagene. Ofte er man interesseret i at se, om eleven er fraværende hele dagen,… Læs mere Z8036 Onsdagsfravær

Vejledning til Billedindlæsning i EASY-C og SIS

Indlæsning af billeder i EASY og SIS med Uddatas billedindlæsning er en to-trins raket: Først skal de læses op fra jeres computere til UDDATA. (Det sætter systemadministratorer op med programmet UBOX_SYNC – se kapitlet “Billedindlæsning for systemadministratorer“) Dernæst skal de læses ind i EASY fra UDDATA (Det gør elevadministratoren med et Z-job i Bestillinger. Se kapitlet… Læs mere Vejledning til Billedindlæsning i EASY-C og SIS