Z8033 – AMU-overblik

 Z8033 AMU-overblik Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der: grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, fag, der mangler at blive hentet godkendelse til. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket på det punkt) Mangler betalingsstatusSå Z8033 handler mere om budget end den er… Læs mere Z8033 – AMU-overblik

Z8004 Timeposter pr dag

Z8004 – Timeposter pr dag (Enkelttimeposter på medarbejdere og dato) På den afgrænsede aktivitet og datointerval vises medarbejdere og deres timeposter. Population: Der vises en linje pr lærer pr uge (eller måned eller dag) pr hold, fag og timetype mellem de to datoer. Timepost-begrebet findes ikke i Studie+, så klokketimerne er fordelt på evt samlæste hold… Læs mere Z8004 Timeposter pr dag

EN10

EN10 Manglende tilstededage på AMU-hold Dette er en kopi af 2.4 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning. Denne udskrift er usynlig for FGU skoler grundet manglende relevans. EN10 danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive dannet tilstededage. Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Skoledag Kortbetegnelse (aktivitet) Antal elever uden… Læs mere EN10

Z8036 Onsdagsfravær

Z8036 Onsdagsfravær   Formål: Denne udskrift ser på, hvilke elever der er fraværende om onsdagen i den valgte periode, og særligt om de er fraværende hele dagen. Den anvendes til de skolepraktikelever, der skal indberettes på basis af deres fravær på tælledagene. Ofte er man interesseret i at se, om eleven er fraværende hele dagen,… Læs mere Z8036 Onsdagsfravær

Vejledning til Billedindlæsning i EASY-C og SIS

Indlæsning af billeder i EASY og SIS med Uddatas billedindlæsning er en to-trins raket: Først skal de læses op fra jeres computere til UDDATA. (Det sætter systemadministratorer op med programmet UBOX_SYNC – se kapitlet “Billedindlæsning for systemadministratorer“) Dernæst skal de læses ind i EASY fra UDDATA (Det gør elevadministratoren med et Z-job i Bestillinger. Se kapitlet… Læs mere Vejledning til Billedindlæsning i EASY-C og SIS