Studie+

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)

Her mangler et uddrag...

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (Fuld historik for aktive elever)

 

For skoleforløbsaktive elever i den afgrænsede periode vises alle elevernes skoleforløb på alle uddannelser.
Ansvarsområde og projektområde findes fra den til skoleforløbet hørende holdplacering.

 

Output:

 • CPR-nr.
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Skoleforløb
 • Uddannelse
 • Uddannelsesbetegnelse
 • Uddannelsesversion
 • Navision-Ansvar/-Projekt
 • Skole periode
 • Periode type
 • Kommune
 • Postnr
 • Skoleforløbets start-/slutdato
 • Afgangsårsag / afgangsdato
 • Central perspektivkode (kun i EASY versionen)
 • Fødselsdag
 • CØSA/betegn.
 • Elevtype (på elevens sidste dag på skoleforløbet)
 • GH (GF1/GF2/HF eller anden periodetype)
 • Skolehjemsårselev

 

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato
 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser dem dog kun hvis de har kaldenavn)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også :