Studie+

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (fuld historik)

Her mangler et uddrag...

Z8030 – Alle elevernes skoleforløb (Fuld historik for aktive elever)

For skoleforløbsaktive elever i den afgrænsede periode vises alle elevernes skoleforløb på alle uddannelser.
Ansvarsområde og projektområde findes fra den til skoleforløbet hørende holdplacering.

Hvis man vælger at medtage detaljer kommer der for hvert skoleforløb også en linje pr aftale/ hold / stamhold, der overlapper med forløbet.

Output:

 • CPR-nr.
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Skoleforløb
 • Uddannelse
 • Uddannelsesbetegnelse
 • Uddannelsesversion
 • NavisionAnsvar/-Projekt
 • Tilskudsafdeling
 • Skole periode
 • Periode type
 • Kommune
 • Postnr
 • Skoleforløbets start-/slutdato
 • Afgangsårsag / afgangsdato
 • Central perspektivkode (kun i EASY versionen)
 • Fødselsdag
 • CØSA/betegn.
 • Elevtype (på elevens sidste dag på skoleforløbet)
 • GH (GF1/GF2/HF eller anden periodetype)
 • Skolehjemsårselev
 • Lærestedsnavn (hvis J til medtag detaljer, udfyldes denne og de næste to kolonner)
 • Aftalestart/slut
 • Omgænger J/N
 • Hold/kortbetegnelse/betegnelse

Afgrænsninger:

 • Fra dato (Eleven skal have haft mindst ét forløb der overlapper med disse datoer)
 • Til dato
 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser dem dog kun hvis de har kaldenavn)
 • Antal CPR cifre
 • Medtag detail: NAHS (Vælg Nej for ikke at se detaljer, A for aftaler, H for hold, S for stamhold. Bemærk at flere end ét hold/stamhold/aftale kan overlappe med det enkelte skoleforløb, så alle andre valg end N vil kunne give dubletter, så der ikke længere er præcis én linje pr skoleforløb)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også :