Studie+

Z445 Elev historik

Her mangler et uddrag...

Z445 Elev historik

Formål:

Denne udskrift viser elevernes fulde uddannelseshistorie på skolen.

Population:

Man ser alle elever, der har være i gang på skolen i den valgte periode, på evt. valgte uddannelsestype.

Eksempler:

  1. Vis mig alle de elever, der er på skolen nu, og se hele deres historie på skolen.
  2. Eller: Se på elever, der tog brobygning i 2010, og se deres videre færd på skolen.
  3. Eller: Se dem, der var på Hovedforløb i 2018 og se deres historie, både før og efter.

Output:

For hvert individ vises alle uddannelsestyper, eleven har haft i tiden på skolen. Der vises første start nogensinde på uddannelsestype og sidste slut nogensinde. Der beskrives således ikke sammenhængende forløb, og der kan være temmelig meget overlap, hvis en elev har skiftet frem og tilbage mellem uddannelsestyper.

  • Fornavn/efternavn/CPR
  • Første start og sidste slut på uddannelsestyperne:
  • Intro/Brobygning/GF1/RKV/GF2/Hovedforløb/AMU-RKV/AMU

Afgrænsninger:

  • Fra dato / Tildato
  • Uddannelsestype (Vælg det fede bogstav for at vælge typerne: Intro/Brobygning/GF1/RKV/GF2/Hovedforløb/AMU-RKV/AMU)

Eksempel: Afgrænser du på M og datoerne 1/1-31/1 2022 får du den fulde karriere for alle elever, der i januar 2022 har haft AMU. Definitioner: At være aktiv på Intro (afgrænses med bogstavet I) defineres som at være aktiv på skoleforløb på uddannelse 332, 988, 1000, 2 At være aktiv på Brobygning (B) defineres som at være aktiv på skoleforløb på uddannelse 1000, 2000, 2119, 2121, 2575, 332, 988, 2570 eller 2571. At være aktiv på GF1 (1) defineres som at være aktiv på skoleforløb med en periodetype, der passer til GF1. At være aktiv på GF2 (2) defineres som at være aktiv på skoleforløb med en periodetype, der passer til GF2. At være på hovedforløb (H) handler om at være hovedforløbsskoleperiode og ikke tilhøre nogen af Sosu-uddannelserne nederst her. AMU (M) er alle elever med fagplaceringer på AMU-hold, der ikke er fag 25000. AMU-RKV (V) er alle elever med fagplaceringer på AMU-hold på fag 25000. Særligt for Z445S og Z445D: At være aktiv på Hjælper (J) defineres som at være aktiv på et af følgende : Skoleforløb på uddannelse 2004 med skoleperiode, der havde speciale 2, eller uddannelserne 2003 og 2007. At være aktiv på Assistent (A) defineres som at være aktiv på skoleforløb på uddannelse 2004 med skoleperiode, der havde speciale 1 eller tomt, eller uddannelse 2008. At være aktiv på PAU, defineres som uddannelse 2002, og ikke er grundforløb.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

Z8041 Brobygningselevers skæbne

Z445S Elev historik – med SOSU

Z445D Elev historik – detaljer