Studie+

Z8041 Brobygningselevers skæbne

Her mangler et uddrag...

Formål:

Denne udskrift viser brobygningselever og deres næste uddannelse på skolen.

Population:

Man ser alle elever, hvis første brobygning startede i afgrænsningsperioden. Startdato defineret som skoleforløbsstart, alternativt indmeldelsesdato. Brobygning defineret som uddannelsesnavne der hedder noget med brobygning samt uddannelse 2560.

Der kommer en linje pr elevforhold, så forskellige brobygningsuddannelser på samme elev står adskilt.

Output:

For hver elev vises første uddannelse, der er påbegyndt efter sidste brobyningsforhold på den brobygningsuddannelse er afsluttet.

Datafelter:

  • Fornavn/efternavn/CPR
  • Første brobygningsforløb (skoleforløbsnavn og udd.nr)
  • Start- og slutdato på brobygningen
  • Speciale
  • “Skæbne”, dvs førstkommende uddannelse efter brobyg.:
  • Uddannelsesnr/betegnelse
  • Indmeldt, Skolestart, afgangsdato

Afgrænsninger:

  • Fra dato / Tildato
  • Antal CPR cifre

Informationerne udskrives som CSV fil.

Se alle dataudtræk i overblik. Se også: