Studie+

Z8508 Afgåede elever – udslusningstjek

Her mangler et uddrag...

Z8508 Afgåede elever – udslusningstjek

Formål:

Denne udskrift afgåede elever i en periode.
Den er udviklet til at FGU-skoler kan lave udslusningstjek, men EUD-skoler kan se bort fra udslusningskolonnerne og muligvis bruge de andre data.

Begrænsning:

Udtrækket viser nu kun de brugeraktive elever for de bestillere af udskriften, der har rettigheden “UDDATAPLUS,VIS_ALLE_INDIVIDER”. Da udskriften handler om afgåede elever, vil man således kun kunne se meget nyligt afgåede elever hvis man ikke har den rettighed.

Population:
Man ser alle elever, der har afgang i den valgte periode.

Output:

En linje for hvert elevforhold.

 • CPR/fornavn/efternavn,
 • uddannelsestudiestart/afgangsdato
 • afgangsaarsag/-betegnelse
 • FGU-Udslusningskode og Beregningsdato
 • Årselevtal

Afgrænsninger:

 • Fra dato / Tildato
 • Medtag navnebeskyttede individer (kun medarbejdere med følsomme elevdatarettigheder kan se navnebeskyttede elever uden kaldenavn – andre vil aldrig se dem her)
 • Antal CPR cifreInformationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

 • Elevhistorik-udskrifterne Z445 , Z445D og Z445S
 • Z8030 Alle elevernes skoleforløb, fuld historik
 • Z8001 Elever på aktiviteter, uge for uge
 • Z425 Optag af elever
 • Z8500 Alle elevforhold