Studie+

Z8001- Elever på aktiviteter uge for uge

Her mangler et uddrag...

Z8001 – Elever på aktiviteter uge for uge (52 kolonner med uger og 0/1 markering af aktivitetens periode)

Udtrækket viser, med en kolonne pr. uge gennem et kalenderår, hvor mange elever, der er på hver aktivitet indenfor afgrænset aktivitetsgruppe.

 

Population:

Alle aktiviteter der overholder afgrænsningerne medtages. Dog fraregnes aflyste hold og “øvrige placeringer” med placeringstype A.

Output:

 • Aktivitetsafdeling
 • Aktivitet/ –betegnelse
 • Aktivitetstype
 • OSE-ansvar
 • Start- og slutdato (hvis valgt)
 • 52 kolonner med ugenumre og tilhørende elevtal
 • Antallet af unikke elever, der har deltaget på holdet i løbet af året

Afgrænsninger:

 • Aktivitetsafdeling
 • Ansvarsområde
 • Kalenderår
 • Medtag tomme aktiviteter J/N

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: