Studie+

Z8033 – AMU-overblik

Her mangler et uddrag...

 Z8033 AMU-overblik

Definition

Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der:

 1. grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu,
 2. fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.
 3. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket på det punkt)
 4. Mangler betalingsstatusSå Z8033 handler mere om budget end den er bagudrettet

Population:

 • Der kommer en linje pr fag pr elev plus en linje pr mulige varighedsuafhængige TMK. I kolonnen Budget står varigheden i årsværk for linjerne med årselevtakster, og 1 for linjerne med varighedsuafhængige takster. I kolonnen bidrag står den del af bidraget, der kan tages og for de varighedsuafhængige bidrag dem, der allerede er taget.
 • Dog kommer FKBKF (flygtningetilskud) kun på, hvis der er SFI i indberetningsprincip.
 • ÅE-takstkolonnerne er tomme for de varighedsuafhængige bidrag og VUTMK-takstkolonnen er tom for ÅE-bidragslinjerne.
 • Du kan således få en beløbssum ved at gange bidrag eller budget med summen af takstkolonner.

Afgrænsninger:

 • Fra/tildato (Vis kurser, der ville blive indberettet i den valgte periode – du behøver ikke vælge de gængse indberetningsperioder)
 • Antal CPR-cidre
 • Medtag detaljer, dvs takster  (udskriften er hurtigere hvis man ikke viser takster)
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

Output

 •  ds_nummer,
 • CPR/fornavn/efternavn
 • fkb_cosa / version,
 • aktivitet / indberetningsprincip
 • skolefag / kortbetegnelse / niveau
 • tmk
 • taksttype
 • rekvirenttype
 • gennemfoerende_skole,
 • betalings_status / tilskudJN
 • UMO-varigheden er loftet for varigheden, der kan indberettes på de fleste kurser, og i tilfældet fra “population” med en 4- og en 1-dages periode, vil der stå 5 på begge datalinjer.
 • Time-varigheden er beregnet ud fra, hvor mange timer der er sat til at være undervisning pr skoledag, delt med 7,4. Det er den varighed der i skrivende stund 20/8 2020 indberettes ud fra.
 • Varighed_dage er den varighed pr elevperiode på faget ,der skal indberettes fremover. Den har indtil august 2020 kun kunnet indeholde heltal, men det ændres nu og man kan manuelt rette det til at matche time_varigheden, som oftere vil stemme overens med UMO’en.
 • Elevuger (varighed_dage delt med 50)
 • Bidrag (varighed_dage delt med 200)
 • Budget (til og med denne kolonne er ‘Indberetbart’)
 • varighed_ej_indberetbart  (Her vises tilskudsdage, der først vil kunne indberettes når der er søgt godkendelse, der er betalt eller Tilskud ikke er N længere.)
 • bemerkning_ej_indb Grunden til at det evt ikke er indberetbart i prioriteret rækkefølge: Fag/udd, Tilskud/Rekvirent og Godkendelse
 • startdato,
 • Indberettet_slutdato er slutdatoen for fagperioden. Dog holdets slutdato for Plankurser. Det er den dato, der indberettes ud fra.
 • FKBUN-, BETAX-, FKBFÆ, FKBBY, og EFT16-taksterne.
 • fakturerings-CØSA fra takstkataloget
 • Fritekst
 • Ansvar
 • aktivitetsafdeling
 • lokation
 • projektområde
 • Indkvartering ønskes/Transportbesvær/Ankomstdato
 • Aktivitetsbetegnelse

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

Pivot/dashboard på basis af Z8033. I Pivot-banken kan du hente en pivot-skabelon.

 • Overbliksside over AMU-udskrifter
 • Z8033gl AMU-overblik i den ‘gamle’ struktur med takster i kolonner i stedet for
 • Z8052 AMU – Årselever