Z8311 Holdelever med værge, lærested og kontaktinfo

Z8311 Holdelever med værge og lærested Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold Formål: At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger Population: Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen. Hver elev kommer kun ud… Læs mere Z8311 Holdelever med værge, lærested og kontaktinfo

Z8300 Elever med aftale uden forløb

Z8300 Elever med aftale uden forløb   Formål: Find elever, der har en uddannelsesaftale, men mangler skoleforløb.   Population: Elever, som har en central aftale, der ikke er af obligatorisk type 1082 eller 1083, som ikke har et skoleforløb på noget tidspunk, der overlapper med aftalen. Skolen skal i øvrigt selv være arrangerende skole for… Læs mere Z8300 Elever med aftale uden forløb

Z801 AMU arbejdsgivere

Z801 – AMU-arbejdsgivere Vis alle elever med arbejdsgivere på AMU-hold. Population: Udtrækket finder alle kombinationer af elever, hold og arbejdsgiver, såfremt det er et AMU-hold og der er knyttet en virksomhed til holdplaceringen. Output: Virksomhedens cvr_nr / navn CPR/Fornavn/Efternavn Aktivitet Start/slut på holdplaceringen Pnr Skolefag/betegnelse Tilmeldingstype Samtykke   Afgrænsninger: Fra dato (holdplaceringer der overlapper med afgrænsningsperioden) Til… Læs mere Z801 AMU arbejdsgivere

Z800 Lærestederliste

 Z800 Lærestederliste (Aftaler) Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval. Population: Udtrækket finder alle slags aftaler og pauser, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises evt. lærestedsinformationer og info om eleven. Output i UDDATA+ versionen af udskriften: Aftaleid CPR / Elevnavn Elevens uddannelse / -betegnelse, Aftaletype* Adgangsvej Aftalens elevtype Arrangerende skole Periode start /… Læs mere Z800 Lærestederliste