Z-nyt over påsken

Z8106 er en ny AMU-udskrift der hjælper med at finde pris-opdaterings-fejl.

Mindre justering af Z071

Z800 rettet

Z800 har et mere komplet beskrivende felt om aftalens art

Z800 rettet

Z800 respekterer nu igen afgrænsningen om, hvorvidt man vil se fremmedaftaler, og får en ny kolonne.

Z8311 Holdelever med værge, lærested og kontaktinfo

Z8311 Holdelever med værge og lærested Vis alle elever, der på en given dato er aktive på mindst ét hold Formål: At få overblik over antal unikke elever, der er i gang, og deres værger, læresteder og kontaktoplysninger Population: Vis alle elever, der har mindst én igangværende holdplacering på pr.datoen. Hver elev kommer kun ud… Læs mere Z8311 Holdelever med værge, lærested og kontaktinfo