R117x Skematid uden lærerstyret undervisningsrolle

R117x Skematid uden lærerstyret undervisningsrolle Formål: Hjælpeudskrift til at finde ud af, hvor du med rolleskift på lærertilknytningen kan få indberettet mere lærerstyret undervisning pr elev pr dag.  Bemærk: For performance og mere præcise data bruger vi en statistiktabel til at beregne udskriften. Den opdateres et par gange i døgnet, så hvis du sidder og… Læs mere R117x Skematid uden lærerstyret undervisningsrolle

Z8302V Tjek af AMU elevers varighedsuafhængige tilskud

Z8302V Tjek af alle AMU VUTMK til indberetning NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine AMU-elevers varigh.uafh. tilskud for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Alle varighedsuafhængige tilskud kommer med.   Output: ds_nummer CØSA/Betegnelse/version skolefag/niveau Om det er… Læs mere Z8302V Tjek af AMU elevers varighedsuafhængige tilskud

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning   Formål: For et prøvehold, find elevens seneste standpunktskarakter på faget. Det skal her i Corona-tiden i visse tilfælde kopieres over som gældende eksamenskarakter. For eksamener med evalueringsform SAM, vises både skriftlig og mundtlig karakter, da de to karakterer tilsammen skal bruges til at beregne eksamenskarakteren.   Population: Find alle elever… Læs mere Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning

Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever inden indberetning

Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine skolepraktikelever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Alle skolepraktikelever kommer ud med alle perioder, uanset om det har manifesteret sig… Læs mere Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever inden indberetning

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning   NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine AMU-aktiviteter for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Både elever, der giver og ikke giver tilskud, kommer med ud. Der kommer… Læs mere Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning

Z8101 AMU bedømmelser

Z8101 – AMU-bedømmelser Formål: Få overblik over om der mangler at blive give bedømmelser, og se dem, der er givet Population: Alle AMU hold, der slutter i den valgte periode findes med deres elever og fag, uanset om der er bedømmelse eller ej. Bedømmelsesdata står i de sidste kolonne hvis de findes. Fiktive CPR-numre udelades.… Læs mere Z8101 AMU bedømmelser

EN10

EN10 Manglende tilstededage på AMU-hold Dette er en kopi af 2.4 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning. Denne udskrift er usynlig for FGU skoler grundet manglende relevans. EN10 danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive dannet tilstededage. Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Skoledag Kortbetegnelse (aktivitet) Antal elever uden… Læs mere EN10