Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

 Z8033gl AMU-overblik ‘gammel struktur’ Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der: grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033gl handler mere om budget end den er bagudrettet. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket… Læs mere Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Z8051a – Årselever Skolepraktik simpel   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever, i forhold til Z8051 reduceret til en linje pr Elevtype/uddannelse/indberetningsdato/o.a.   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8051) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: Elevtype/-betegnelse Indberetningsdato Skoledagskalender Uddannelse /-betegn/version… Læs mere Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Z8505 FGU udskrift til styring af kommunale forlængelser

Z8505 – FGU styring af kommunale forlængelser   Formål: Se hvor mange procent af årets bidrag der er på skoleperiode ÅP og hvor der kan rettes op.   Population: Medtag alt bidrag på uddannelse 338 i løbet af 16/12-15/12 i finansåret. Vis en linje pr elev OG en sumlinje. Kolonnerne viser først alt, hvad der… Læs mere Z8505 FGU udskrift til styring af kommunale forlængelser

Z8052V Varighedsuafhængige tilskud AMU

Z8052 – Varighedsuafhængige tilskud AMU   Formål: Tilskud for AMU-elever, som er indberetningsklar. Den matcher altså din indberetning hvis du bestiller samme dag som du indberetter, men kan også bestilles på fleksible datoafgrænsninger.   Population i UDDATA+: Alt tilskud, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr tilskud.   Output i… Læs mere Z8052V Varighedsuafhængige tilskud AMU

Z8306 Bidrag fra Omgængere

Z8306 Bidrag fra omgængere   Formål: At isolere og se alt bidrag fra fuldtidselever med skoleforløb med omgænger-attribut   Population: Alle omgængerbidrag der tæller i den valgte periode kommer med   Output: CPR, Fornavn, Efternavn Uddannelsesversion, uddannelse, speciale Skoleforløb, Start/slutdato Gamle Skoleforløb (som eleven har haft på samme tælleperiode), Start/slutdato   Afgrænsninger: Fra- og tildato… Læs mere Z8306 Bidrag fra Omgængere

Z8050a Årselever Fuldtid simpel

Z8050a – Årselever Fuldtid simpel Formål: Årselevbidrag for fuldtidselever, i forhold til Z8050 reduceret til en linje pr skoleforløb/indberetningsdato Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8050) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden. Output: Skoleforløb CØSA / -betegnelse Navisionansvar/ -formål / -projekt… Læs mere Z8050a Årselever Fuldtid simpel

Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever inden indberetning

Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine skolepraktikelever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Alle skolepraktikelever kommer ud med alle perioder, uanset om det har manifesteret sig… Læs mere Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever inden indberetning

Z8054 Årselever Skolehjem

Z8054 – Årselever Skolehjem Formål: Årselevbidrag for skolehjemselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot Population: Find alle skolehjemsbidrag, der ligger mellem afgrænsningsdatoerne. Et skolehjemsbidrag består af en enkelt booket dag, så der kommer en datalinje pr dag. Output: CPR nr / Fornavn / Efternavn Elevtype / – betegn. Bookingstart / -slut… Læs mere Z8054 Årselever Skolehjem

Z8112 Bidragsperioder

Z8112 – Bidragsperioder Vis Bidragsperioderne med tælledato i et tidsrum. Inspireret af EASY’s A694b og A696b. Formål: Udtrækket viser alle unikke bidragsperioder. Bagud i tid vil perioderne, ganget op med antallet af elever, vise det samlede årselevbidrag (som Z8050, som dog fraregner brobygning etc.) Fremad i tid kan den bruges til budgettering, såfremt du kan… Læs mere Z8112 Bidragsperioder

Z8052 – Årselever AMU

Z8052 – Årselever AMU Formål: Årselevbidrag og tilskud for AMU-elever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot Population: Alt bidrag, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr elev pr fag pr periode. Går man på et kursus fra tirsdag til mandag, kommer der typisk en 4-dages… Læs mere Z8052 – Årselever AMU