Studie+

Z8306 Bidrag fra Omgængere

Her mangler et uddrag...

Z8306 Bidrag fra omgængere

 

Formål:
At isolere og se alt bidrag fra fuldtidselever med skoleforløb med omgænger-attribut

 

Population:
Alle omgængerbidrag der tæller i den valgte periode kommer med

 

Output:

  • CPR, Fornavn, Efternavn
  • Uddannelsesversion, uddannelse, speciale
  • Skoleforløb, Start/slutdato
  • Gamle Skoleforløb (som eleven har haft på samme tælleperiode), Start/slutdato

 

Afgrænsninger:

  • Fra- og tildato (afgrænser indberetningsdato)
  • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser du ikke disse elever uanset hvad)
  • Antal CPR Cifre (vælges under 10 bliver evt andre elevfølsomme data også udeladt i kolonnerne)

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også: