Z625 AMU-pristilbud

Z625 AMU-pristilbud   Formål: Et pristilbud, der kan printes og sendes til virksomhed eller jobcenter for elevens AMU-kursus.   Population: For de holdplaceringer, der passer til afgrænsningerne, vises alle fakturalinjer til betaling, grupperet efter fag. Der startes på en ny side for hver ny elev/virksomhed.   Output: Navn på skolen, elev, navn og betalende virksomhed/jobcenter… Læs mere Z625 AMU-pristilbud

Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift

Z8507 FGU – skoleydelser Ydelser/bidrag udspecificeret for elever der oplever nedsat tid i perioden.   Adgang: Tilhører Z-udskriftsgruppen Z-indberetning.   Formål: Få overblik over hvordan den nedsatte tid er blevet beregnet. Elever kan være på nedsat tid en periode, men procentsatsen kan være svær at genkende i indberetningslinjerne, hvis eleven kun har været nedsat i… Læs mere Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift

Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

 Z8033gl AMU-overblik ‘gammel struktur’ Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der: grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033gl handler mere om budget end den er bagudrettet. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket… Læs mere Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning Formål: Find de hold, der mangler at få udskrevet U600 Population: Antal kursister pr hold/slutdato, der er prøvebelagt med et resultat på 3 eller under, eller ikke er prøvebelagt med et resultat på 2 eller derunder. For dem skal gælde at der ikke findes et eksamensbevis af AMU-skabelonstype. Dog… Læs mere Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning

Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen

Z8233 – Indberetning af risiko for frafald eud Formål: Udskriften er beregnet til at hjælpe skolerne med at lokalisere de GF1 og GF2 elever, der er relevante at kigge på i forhold til STUKs udmelding om opstart af tematisk tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioners indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen. Udtrækket finder GF1 og GF2 elever,… Læs mere Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen

Z8230 Uddannelsespålæg

Z8230 Uddannelsespålæg Viser elever med uddannelsespålæg. Autorisation: At bestille denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen Z-elevfølsom Population: Alle elever med aktive uddannelsespålæg vises. Eleven kan optræde med flere uddannelsesforhold, da uddannelsespålæg sidder på individet uanset uddannelse. Det skal gælde, at eleven ikke har afgangsdato på uddannelsen, og at dags dato befinder sig mellem indmeldelsesdato og -slut,… Læs mere Z8230 Uddannelsespålæg

Z8252 Karakterstatistik

Z8252 Karakterstatistik   Formål: At give et overblik over alle STA/EKS karakterer pr hold/fag givet i et kalenderår. Dog kun seneste karakter af en slags pr elev.   Population: Find alle karakterer, givet på hold af typen HOLD eller STAM, der har slutdato i året. Karakterer uden holdtilknytning skal have offentliggørelsesdato i året. Eleven der… Læs mere Z8252 Karakterstatistik

Z8231 Skemanoter

Z8231 Skemanoter   Formål: Vis alle skemabegivenheder i periode, der har tilknyttet skemanoter   Population: Find alle skemabegivenheder med skemanote tilknyttet   Output: Skemabegivenhedsid Dato/lektionsnr En medarbejder af evt flere tilknyttede, der overholder en evt initialer-afgrænsning (det prioriteres at vise undervisere, der genererer timeposter, ellers alfabetisk første) Et af evt flere tilknyttede hold (Det hold, skemanoten… Læs mere Z8231 Skemanoter