Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift

Z8507 FGU – skoleydelser Ydelser/bidrag udspecificeret for elever der oplever nedsat tid i perioden.   Adgang: Tilhører Z-udskriftsgruppen Z-indberetning.   Formål: Få overblik over hvordan den nedsatte tid er blevet beregnet. Elever kan være på nedsat tid en periode, men procentsatsen kan være svær at genkende i indberetningslinjerne, hvis eleven kun har været nedsat i… Læs mere Z8507 FGU Nedsat tid hjælpeudskrift

Z8505 FGU udskrift til styring af kommunale forlængelser

Z8505 – FGU styring af kommunale forlængelser   Formål: Se hvor mange procent af årets bidrag der er på skoleperiode ÅP og hvor der kan rettes op.   Population: Medtag alt bidrag på uddannelse 338 i løbet af 16/12-15/12 i finansåret. Vis en linje pr elev OG en sumlinje. Kolonnerne viser først alt, hvad der… Læs mere Z8505 FGU udskrift til styring af kommunale forlængelser

Z8503 FGU Fravær

Z8503 FGU Fravær   Formål: En Excel/Pivot-venlig fraværsudskrift med fraværet i decimaltimer. Forbehold: Der tages ikke højde for, om eleven er dobbelt skemalagt. Begreber som prioriteret og vigende skema er heller ikke regnet med. Endelig kan Uddataplus brugere fritage elever for enkeltlektioner, og det kan Z8503 pt heller ikke undtage. For den mest rigtige fraværsstatistik,… Læs mere Z8503 FGU Fravær

Z8502 FGU kommunalt bidrag til CØSA

Z8502 FGU indberetning af kommunalt bidrag til CØSA Elevens bidrag i perioden, blot grupperet på CPR. NB: Tilhører udskriftsgruppen Z-indberetning.   Formål: “I henhold til lov om institutioner for forberedende grunduddannelse er der kommunal bidragspligt til staten vedrørende forberedende grunduddannelse.Bidragspligten omfatter elever i afsøgningsforløb samt elever på FGU, som har udløst statstilskud til en FGU-institution… Læs mere Z8502 FGU kommunalt bidrag til CØSA