Studie+

Z-nyt 22.maj

Z8504 er rettet og Z8312 har en ny listemulighed

Z8504 FGU elevuger rettelse: For elever, der sluttede deres sidste forhold på skolen på nedsat tid, blev prognosen for fremtidig toårs-dato beregnet med nedsættelse. Det beregnes nu uden nedsættelse, og det gælder også forløbsplaner og FGU-fuldtidstjekjobbet.

Z8312 Alle holdelevers holdafgrænsning er nu udvidet til at kunne tage en listeafgrænsning på basisparameteren abo_aktivitet_alt_plus.