Z625 AMU-pristilbud

Z625 AMU-pristilbud   Formål: Et pristilbud, der kan printes og sendes til virksomhed eller jobcenter for elevens AMU-kursus.   Population: For de holdplaceringer, der passer til afgrænsningerne, vises alle fakturalinjer til betaling, grupperet efter fag. Der startes på en ny side for hver ny elev/virksomhed.   Output: Navn på skolen, elev, navn og betalende virksomhed/jobcenter… Læs mere Z625 AMU-pristilbud

Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

 Z8033gl AMU-overblik ‘gammel struktur’ Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der: grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033gl handler mere om budget end den er bagudrettet. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket… Læs mere Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

Z8317 Beskæftiget i Danmark

Z8317 Beskæftiget i Danmark En udskrift til kontrol af modtaget/ikke modtaget erklæring på kursister med status “Beskæftiget i Danmark” Population Elever, som er aktive på et fag på et AMU-hold i den valgte periode, og som har status “Beskæftiget i Danmark” på holdplaceringen. Data Csv-filen indeholder følgende oplysninger: CPR For/efternavn Aktivitet Erklæring indsendt (dato) Afgrænsninger… Læs mere Z8317 Beskæftiget i Danmark

Z8225 FKB udbud

Z8225 FKB-udbud Viser dig hvilke fag du skal udbyde indenfor kalenderåret, ud fra de FKB, skolen er godkendt til. Den tilhører udskriftsgruppen Z-udskrifter.   Formål: Se om man mangler at udbyde fag   Population: Ud fra de FKB, skolen har godkendelse til på AMU/ÅU-uddannelser, vises en linje pr fag, om den er udbudt og evt… Læs mere Z8225 FKB udbud

Z8052V Varighedsuafhængige tilskud AMU

Z8052 – Varighedsuafhængige tilskud AMU   Formål: Tilskud for AMU-elever, som er indberetningsklar. Den matcher altså din indberetning hvis du bestiller samme dag som du indberetter, men kan også bestilles på fleksible datoafgrænsninger.   Population i UDDATA+: Alt tilskud, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr tilskud.   Output i… Læs mere Z8052V Varighedsuafhængige tilskud AMU

Z8313 Recertificering

Z8313 Recertificering   Formål: Finder certificerede AMU-elever ud fra dato, de afsluttede kurset sidst. Til recertificering typisk 5 år efter.   Population: Find alle elevers fag, som blev afsluttet i den valgte periode og hvor der blev udstedt certifikat. Dog: Hvis man har afgrænset på ét fag, kommer også elever med der har 1 i gennemført-feltet… Læs mere Z8313 Recertificering

Z8393 Kursusliste

Z8393 – Kursusliste Med AMU og/eller IV Formål: Et generelt overblik over AMU/IV kurser og evt. fag   Population: Find alle udbudte AMU- eller IV-hold. De skal overlappe helt eller delvist med datoafgrænsningen Aflyste hold kommer kun med hvis man beder om det   Hastighed: Man kan få udskriften til at køre hurtigere eller vælge… Læs mere Z8393 Kursusliste

Z8302V Tjek af AMU elevers varighedsuafhængige tilskud

Z8302V Tjek af alle AMU VUTMK til indberetning NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine AMU-elevers varigh.uafh. tilskud for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Alle varighedsuafhængige tilskud kommer med.   Output: ds_nummer CØSA/Betegnelse/version skolefag/niveau Om det er… Læs mere Z8302V Tjek af AMU elevers varighedsuafhængige tilskud

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning   NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine AMU-aktiviteter for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Både elever, der giver og ikke giver tilskud, kommer med ud. Der kommer… Læs mere Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning