Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning

Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning   NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine AMU-aktiviteter for at tjekke om man har indberettet alt sit tilskudsberettigede aktivitet.   Population: Både elever, der giver og ikke giver tilskud, kommer med ud. Der kommer… Læs mere Z8302 Tjek af alle AMU elever til indberetning

Z8105 – Manglende opkrævningslinjer

Z8105 – Manglende opkrævningslinjer   Formål: Finde AMU-elever, der mangler opkrævningslinjer Population: Find alle AMU-eller Åben Uddannelse-elever på hold, der ikke er aflyste med de valgte afgrænsningsdatoer. Hvis der er datasammenfald mellem flere af elevens fag på samme hold, vises kun ét af fagnumrene. I og med alle elever vises i UDDATA+ versionen, kan man både tjekke manglende… Læs mere Z8105 – Manglende opkrævningslinjer

Z8052 – Årselever AMU

Z8052 – Årselever AMU Formål: Årselevbidrag og tilskud for AMU-elever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot Population: Alt bidrag, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr elev pr fag pr periode. Går man på et kursus fra tirsdag til mandag, kommer der typisk en 4-dages… Læs mere Z8052 – Årselever AMU

Z8103 – Mandagsliste

Z8103 – Mandagsliste (Antal (startende) elever pr dag i ugen) Formål: Denne liste viser, hvilke hold, der er i gang i ugen og hvor mange elever der er på/hhv starter på de forskellige dage. For AMU/ÅU tælles fagplaceringer, for andre er det holdplaceringer. Population: Aktiviteterne behøver ikke være AMU-aktiviteter, men skal være i gang i… Læs mere Z8103 – Mandagsliste

AMU – udskrifter

AMU udskrifter   Mange udskrifter er specifikt udviklet til AMUs særlige behov og begreber. Z625 AMU-pristilbud Z8052 Årselever AMU (svarer til indberettede data) Z8033 AMU-overblik til budget (indberetbare elever PLUS elever der mangler betaling eller fag der mangler godkendelse) Z8033gl AMU overblik som herover, men i den gamle struktur udskriften oprindeligt havde, med varighedsuafhængige tilskud i… Læs mere AMU – udskrifter

Z8101 AMU bedømmelser

Z8101 – AMU-bedømmelser Formål: Få overblik over om der mangler at blive give bedømmelser, og se dem, der er givet Population: Alle AMU hold, der slutter i den valgte periode findes med deres elever og fag, uanset om der er bedømmelse eller ej. Bedømmelsesdata står i de sidste kolonne hvis de findes. Fiktive CPR-numre udelades.… Læs mere Z8101 AMU bedømmelser

Z8033 – AMU-overblik

 Z8033 AMU-overblik Definition Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der: grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu, fag, der mangler at blive hentet godkendelse til. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket på det punkt) Mangler betalingsstatusSå Z8033 handler mere om budget end den er… Læs mere Z8033 – AMU-overblik

EN10

EN10 Manglende tilstededage på AMU-hold Dette er en kopi af 2.4 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning. EN10 danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive dannet tilstededage. Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Skoledag Kortbetegnelse (aktivitet) Antal elever uden tilstededage   Hold/fag, som tages med i csv-filen, udvælges efter… Læs mere EN10