Studie+

Z8033gl AMU-overblik i gammel struktur

Her mangler et uddrag...

 Z8033gl AMU-overblik ‘gammel struktur’

Definition

Alle indberetbare AMU-elev-bidrag (Dvs Z8052) PLUS elever, der:

 1. grundet betalingsstatus ikke ligger til at blive indberettet endnu,
 2. fag, der mangler at blive hentet godkendelse til.” Så Z8033gl handler mere om budget end den er bagudrettet.
 3. fag/uddannelseskombinationer, der ikke er godkendt i UMO’en (i erkendelse af at uddannelsesmodellen kan være forsinket på det punkt)
 4. Mangler betalingsstatus

Den ‘nye struktur’ i Z8033 viser nemlig AMU-bidrag med en linje pr varighedsuafhængig takst i stedet for

Afgrænsninger:

 • Fra/tildato (Vis kurser, der ville blive indberettet i den valgte periode – du behøver ikke vælge de gængse indberetningsperioder)
 • Antal CPR-cidre
 • Medtag detaljer, dvs takster  (udskriften er hurtigere hvis man ikke viser takster)
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

Output

 •  ds_nummer,
 • CPR/fornavn/efternavn
 • fkb_cosa / version,
 • aktivitet / indberetningsprincip
 • skolefag / kortbetegnelse / niveau
 • tmk
 • rekvirenttype
 • gennemfoerende_skole,
 • betalings_status / tilskudJN
 • UMO-varigheden er loftet for varigheden, der kan indberettes på de fleste kurser, og i tilfældet fra “population” med en 4- og en 1-dages periode, vil der stå 5 på begge datalinjer.
 • Time-varigheden er beregnet ud fra, hvor mange timer der er sat til at være undervisning pr skoledag, delt med 7,4. Det er den varighed der i skrivende stund 20/8 2020 indberettes ud fra.
 • Varighed_dage er den varighed pr elevperiode på faget ,der skal indberettes fremover. Den har indtil august 2020 kun kunnet indeholde heltal, men det ændres nu og man kan manuelt rette det til at matche time_varigheden, som oftere vil stemme overens med UMO’en.
 • Elevuger (varighed_dage delt med 50)
 • Bidrag (varighed_dage delt med 200)
 • Budget (til og med denne kolonne er ‘Indberetbart’)
 • varighed_ej_indberetbart (Her vises tilskudsdage, der først vil kunne indberettes når der er søgt godkendelse, der er betalt eller Tilskud ikke er N længere.)
 • bemerkning_ej_indb Grunden til at det evt ikke er indberetbart i prioriteret rækkefølge: Fag/udd, Tilskud/Rekvirent og Godkendelse
 • startdato,
 • Indberettet_slutdato er slutdatoen for fagperioden. Dog holdets slutdato for Plankurser. Det er den dato, der indberettes ud fra.
 • FKBUN-, BETAX-, FKBFÆ, FKBBY, FKBPÅ, EFT16, FKBFK og FKBBK-taksterne.
 • fakturerings-CØSA fra takstkataloget
 • Fritekst
 • Ansvar
 • aktivitetsafdeling
 • lokation

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også:

Pivot/dashboard på basis af Z8033. I Pivot-banken kan du hente en pivot-skabelon.

 • Overbliksside over AMU-udskrifter
 • Z8033 AMU-bidrag med en linje pr varighedsuafhængig takst i stedet for
 • Z8052 AMU – Årselever