Studie+

Z8393 med korrekt FKB

Z8321 ændret

Z8393 Kursusliste: FKB er nu rettet til det korrekte nummer og det gamle, vi kaldte “FKB fra AMUmål” hedder nu “Moder-FKB” og står i sidste kolonne.