Studie+

Z8230 Uddannelsespålæg

Her mangler et uddrag...

Z8230 Uddannelsespålæg

Viser elever med uddannelsespålæg.

Autorisation:

At bestille denne udskrift kræver medlemskab af brugergruppen Z-elevfølsom

Population:

Alle elever med aktive uddannelsespålæg vises.

Eleven kan optræde med flere uddannelsesforhold, da uddannelsespålæg sidder på individet uanset uddannelse.

Det skal gælde, at eleven ikke har afgangsdato på uddannelsen, og at dags dato befinder sig mellem indmeldelsesdato og -slut, det sidste defineret som sidste skoleforløbsslut.

Desuden skal startdatoen for uddannelsespålægget ligge før uddannelsesslut, og udd.pålægget ikke være udløbet.

Output:

  • Cpr_nr / Fornavn / Efternavn
  • Uddannelse / version / speciale
  • Startdato for uddannelsespålæg
  • Uddannelsesstart/-slut
  • indi_id
  • Sidste skoleforløb
  • Jobcenter-kontaktperson
  • Skole-kontaktperson

Afgrænsninger:

  • CPR-visning (0, 6 eller 10 cifre)

Navnebeskyttede elever uden kaldenavn kan kun ses af medarbejdere med ret til følsomme elevdata.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: