Studie+

Z8233 Indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen

Her mangler et uddrag...

Z8233 – Indberetning af risiko for frafald eud

Formål:

Udskriften er beregnet til at hjælpe skolerne med at lokalisere de GF1 og GF2 elever, der er relevante at kigge på i forhold til STUKs udmelding om opstart af tematisk tilsyn med erhvervsuddannelsesinstitutioners indberetning af risiko for frafald til Ungedatabasen.

Udtrækket finder GF1 og GF2 elever, der har været indberettet som frafaldne til Ungedatabasen med en angivelse af, hvorvidt de også har været indberettet som Frafaldstruet.

NB: Udskriften kan udelukkende give en indikation af, hvilke elever der kan være aktuelle i forbindelse med et tilsyn. Et tilsyn kan vedrøre en delmængde af de viste elever, men også elever der ikke vises på udskriften.

Population:

Alle elever indberettet til Ungedatabasen med hændelsesdato i afgrænsningperioden og statuskode 2, vises:

Desuden vises datoen for en eventuel indberetning af frafaldstruethed.

Afgrænsninger:

 • Fra/tildato
 • Antal CPR cifre

Output:

 • CPR / Fornavn/ Efternavn
 • Uddannelse
 • GF1_eller_GF2
  Første_skoleforloebsplacering
 • Afgangsdato / afgangsårsag / Årsagsbetegnelse
 • Udb_kode
 • Frafaldstruet_haendelsesdato
 • Afmeldingssaarsagskode

Se også:

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også andre statistikker.