Studie+

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning

Her mangler et uddrag...

Z8319 AMU-hold der mangler U600 udskrivning

Formål:
Find de hold, der mangler at få udskrevet U600

Population:
Antal kursister pr hold/slutdato, der er prøvebelagt med et resultat på 3 eller under, eller ikke er prøvebelagt med et resultat på 2 eller derunder. For dem skal gælde at der ikke findes et eksamensbevis af AMU-skabelonstype.
Dog fraregnes lokale fag, dvs fagnummer over 50000

Output:

  • Hold
  • Slutdato
  • Antal kursister


Afgrænsninger:

Ingen

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: