Z8229 Elevernes fagplaceringer

Z8229 Elevernes fagplaceringer Vis alle fag, elever er tilknyttet. Formål: At få overblik over elevernes fagplaceringer. Population: For alle hold, der overlapper med afgrænsningsperioden, vises samtlige af holdets elev/fag kombinationer. Output: CPR Elevnavn Uddannelsesnr Aktivitet Skolefag/betegnelse/niveau Fagplacerings_start / -slut Afgrænsninger: Fra- / tildato Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme… Læs mere Z8229 Elevernes fagplaceringer

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit

Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit Dette udtræk viser karakterer på fag/elever, hold for hold i pænt PDF format. Population: Populationen af data afhænger meget af dine afgrænsninger: Holdpopulation: Hold, der matcher holdafgrænsningen og ansvarsområdet. (Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene… Læs mere Z251 Karakterudskrift 2 – faggennemsnit

beta udgivelse 2020/06/28

Vi havde glemt at udgive rettelse til opdtid ifm kontaktoplysninger på brugere. Derfor udgives nu: API-205 opdtid på kontaktoplysningsliste og fjernet prim, prit værdier, da disse er redundant.

Z8317 Beskæftiget i Danmark

Z8317 Beskæftiget i Danmark En udskrift til kontrol af modtaget/ikke modtaget erklæring på kursister med status “Beskæftiget i Danmark” Population Elever, som er aktive på et fag på et AMU-hold i den valgte periode, og som har status “Beskæftiget i Danmark” på holdplaceringen. Data Csv-filen indeholder følgende oplysninger: CPR For/efternavn Aktivitet Erklæring indsendt (dato) Afgrænsninger… Læs mere Z8317 Beskæftiget i Danmark

Z8228 Manglende fraværsregistreringer

Z8228 Manglende fraværsregistreringer   Formål: Et udtræk til at se, hvilke begivenheder, der ikke er ført fravær for.   Population: Alle skemabegivenheder/hold-kombinationer mellem afgrænsningsdatoerne vises, hvis der ikke er ført fravær på holdet, og som der bør føres fravær for. Begivenheder, der bør føres fravær på, er begivenheder med elever og ikke-sygemeldte lærere, samt at… Læs mere Z8228 Manglende fraværsregistreringer

EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold

EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold Dette er en kopi af 2.5 AMU-tjekjobbet i forbindelse med CØSA-indberetning.   EN10A danner en csv-fil, som kan anvendes til at finde AMU-hold/fag, hvor der mangler at blive registreret fravær.   Csv-filen indeholder følgende oplysninger: Aktivitet Betegnelse (aktivitet) Indberetningsprincip Skoledag Antal elever uden fraværsregistrering   Hold/fag, som tages med i… Læs mere EN10A Manglende fraværsregistrering på AMU-hold

Z8227 Manglende værger

Z8227 Manglende værger Find elever, der evt mangler værge   Population: Vis alle umyndiggjorte eller elever under 18, der ikke har 2 værger.   Output: cpr_nr / navn alder midlertidigt_umyndiggjort seneste_uddannelse afgangsdato, vaerge_1, vaerge_2 *   * I Uddataplus har værgerne ikke en nummerering, så den er valgt på oprettelsestidspunkt.   Afgrænsninger: Medtag afgåede elever Antal… Læs mere Z8227 Manglende værger

Z170 Skolehjemsoverblik

Z170 Skolehjemsoverblik Vis hvem der bor på skolehjem pr dags dato Formål: At vise alle værelser/pladser på skolehjemmet og deres aktuelle beboer.   Population: Vis en linje pr plads pr værelse. Sengen/værelset skal være aktivt, dvs ikke nedlagt.   Output: CPR/fornavn/efternavn startdato/slutdato bygningsnr, lokalenr, sengenummer, Uddannelse, alder pr dags dato køn, elev_email elev_telefon Bemærkning (da… Læs mere Z170 Skolehjemsoverblik

Z8224S Skoleforløbsfravær

Z8224S Skoleforløbsfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet fra Studie+, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte skoleforløb, vises alle deres timer i deres skoleforløbsplacerede… Læs mere Z8224S Skoleforløbsfravær

Z8226 Dagens elevfraværsårsager

Z8226 Dagens elevfraværsårsager   Formål: En fraværs-årsags-udskrift, der viser dagens årsager, der er meldt ind af eleverne selv. Den kan i tillæg også vise alle manglende elever. Telefonnummer er med så eleven kan kontaktes.   Population: Alle fraværsårsager, der gælder dagen i dag eller en periode, der indbefatter dags dato, vises. Ved J til at… Læs mere Z8226 Dagens elevfraværsårsager