Z8229 Elevernes fagplaceringer

Z8229 Elevernes fagplaceringer Vis alle fag, elever er tilknyttet. Formål: At få overblik over elevernes fagplaceringer. Population: For alle hold, der overlapper med afgrænsningsperioden, vises samtlige af holdets elev/fag kombinationer. Output: CPR Elevnavn Uddannelsesnr Aktivitet Skolefag/betegnelse/niveau Fagplacerings_start / -slut Afgrænsninger: Fra- / tildato Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme… Læs mere Z8229 Elevernes fagplaceringer

Z8225 FKB udbud

Z8225 FKB-udbud Viser dig hvilke fag du skal udbyde indenfor kalenderåret, ud fra de FKB, skolen er godkendt til. Den tilhører udskriftsgruppen Z-udskrifter.   Formål: Se om man mangler at udbyde fag   Population: Ud fra de FKB, skolen har godkendelse til på AMU/ÅU-uddannelser, vises en linje pr fag, om den er udbudt og evt… Læs mere Z8225 FKB udbud

Z8056 Liste med alle lokale fag

Z8056 Liste med alle lokale fag Få vist fag med fagnummer over 50000, og deres egenskaber. Formål: At give en komplet oversigt over de lokale fag. Oversigten kommer ud med skolefagsinformationer til CSV fil, så kan man i fx Excel slå det enkelte fag op. Population: Alle fag med fagnummer lig med eller over 50.000 kommer… Læs mere Z8056 Liste med alle lokale fag