Z8041 Brobygningselevers skæbne

Formål: Denne udskrift viser brobygningselever og deres næste uddannelse på skolen. Population: Man ser alle elever, hvis første brobygning startede i afgrænsningsperioden. Startdato defineret som skoleforløbsstart, alternativt indmeldelsesdato. Brobygning defineret som uddannelsesnavne der hedder noget med brobygning samt uddannelse 2560. Der kommer en linje pr elevforhold, så forskellige brobygningsuddannelser på samme elev står adskilt. Output: For hver… Læs mere Z8041 Brobygningselevers skæbne

Z8050V – Varighedsuafhængige Tilskud Fuldtid

Z8050V – VUTMK på fuldtid Formål: Tilskudsmærker til indberetning for fuldtidselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot Population: Find alle varighedsuafhængige tilskud, med indberetningsdato mellem afgrænsningsdatoerne. Output:  Afgrænsninger: Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.Se også:

Z8006 Medarbejderkompetencer

Z8006 – Medarbejderkompetencer Viser aktive medarbejderes kompetencer som censor, XPRS-censor og undervisning. Population: Medarbejderen være aktiv, dvs. have: Aktive ansættelsesforhold-Skole–oplysninger pr dags dato Output (ved J til medtag detail): Navn Kompetence (en af de tre ovennævnte) Kompetencebetegnelse (kun XPRS, med belastningsgrad og evt om det er skriftlig censur) (ved UV står her prioritet) skolefag/betegn (kun… Læs mere Z8006 Medarbejderkompetencer

Z449 – PE tilskud PROEP og PROEG

Z449 – PE tilskud PROEP og PROEG   Formål: Få overblik over tildelte tilskud på produktionsskoleelever, og se om der evt. mangler at blive tildelt tilskud/undervisning.   Population: Find alle elever, der har enten en Produktionsskole-elevtype, tilskud PROEP, PROEF eller PROEG. Eleverne skal desuden have mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. For dem, give et overblik… Læs mere Z449 – PE tilskud PROEP og PROEG

Z349 Mesterlære tilskud MESTP og MESTG

Z349 – Mesterlære tilskud MESTP og MESTG   Formål: Få overblik over tildelte tilskud på mesterlæreelever, og se om der evt. mangler at blive tildelt tilskud/undervisning.   Population: Find alle elever, der har enten en Mesterlære-elevtype, tilskud MESTP, MESTF eller MESTG. Eleverne skal desuden have mindst ét skoleforløb i afgrænsningsperioden. For dem, give et overblik over,… Læs mere Z349 Mesterlære tilskud MESTP og MESTG

Z8316 Elektrikere til EVU

Z8316 Elektrikere med aftaler oplysninger til EVU indberetning Til at indberette med EVU’s redskab Population: Udtrækket finder alle elever med mindst 1 aftaler under afgrænsningsperioden og deres arbejdsgiver. For de elever findes alle aftaler på samme arbejdsgiver, og moduler der finder sted under (alternativt efter) aftalerne Vejledning: Instruks til skolerne: Bestil Z8316. Afgrænser du begge datoer til… Læs mere Z8316 Elektrikere til EVU

Z8223 Åben uddannelse prøver til indberetning

Z8223 Åben uddannelse prøver til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise prøveresultater på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ (dvs Åben Udd) Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en af uddannelserne… Læs mere Z8223 Åben uddannelse prøver til indberetning

Z8222 Skematimer pr aktivitet

Z8222 Skematimer pr aktivitet Formål: Vis antal skemalagte timer pr hold. Population: Alt skema med hold og medarbejder i undervisningsrolle medtages. Der er en linje pr hold pr fag pr måned Output: Aktivitet Måned Skolefag/navn Antal elever (gennemsnitligt pr dag) Timer Afgrænsninger: Fra- og tildato for skema Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk… Læs mere Z8222 Skematimer pr aktivitet

Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning

Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise, hvilke aktiviteter man har i gang på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en… Læs mere Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning

R115i Indberettede kvalifikationer

R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge   Formål: Se indberettede kvalifikationer til hovedforløb   Population: Kvalifikationerne, som de aktuelt står i datavarehuset. En linje pr kvalifikation med kval.dato mellem de to afgrænsningsdatoer   Output: cprnr / fornavn / efternavn, Kvalifikationsdato Udd. man er kvalificeret til uddannelse Start- og slutdato   Afgrænsninger: Fra- og tildato Antal cifre… Læs mere R115i Indberettede kvalifikationer