Studie+

Z8509 Kvitteringsskrivelse vedr. nedsat tid

Lav en faktura til kommunen omkring nedsat tid på FGU.

Formål:

At kunne lave en faktura til kommunen omkring nedsat tid på FGU.

Begrænsning:

Den tilhører rettighedsgruppen Z-indberetning

Population:
Man ser alt bidrag og ydelser på rekvirenten NETI, bidragets takst jvnf. kataloget og det beregnede beløb pr fakturalinje i et indberetningskvartal.

Output:

En linje for hver gruppe af ydelse, hhv bidrag under denne gruppering:

  • kommune
  • cpr_nr/fornavn/efternavn,
  • deltidsprocent,
  • uddannelse/spor/skoleperiode/tmk
  • For hver gruppering herover vises:
  • aarselevbidrag, aarselevsats, skoleydelsessum
  • aarselevsum (som er årselevtallet gange taksten. Udslusnings-TMKmatches med taksstype UDSLU, FGU og EGUKO matches med takster med samme navn og ellers anvendes UNTAX for alle andre årselev-TMK’er)

Afgrænsninger:

  • Indberetningsperiodestart, dvs 16/12, 16/3, 6. eller 9. – alle andre input vil give tom udskriftInformationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: