Studie+

Z8050 – Årselever Fuldtid

Her mangler et uddrag...

Z8050 – Årselever Fuldtid

Bemærk:

Dette er et meget ressourcekrævende udtræk, så man kan med fordel undgå en timeout ved at køre Z8050 som et planlagt job.
Vælg “Planlæg” i stedet for “Bestil” i bestil-billedet, og sæt interval for autobestilling til 0.
Når jobnummeret skifter fra blåt til gult og til sidst grønt, vil man kunne finde sine data ved tryk på “Fil”-knappen eller tilgå sin UBOX.

Formål:

Årselevbidrag for fuldtidselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

Population:

Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne.

Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark. (vælg dette for at sammeligne med en indberetning!)

Bemærk at nedsat til regnes ind i resultatet – tælledatoer og ydelser i nedsættelsesperioden får en nedsættelsesprocentdel overført til nedsættelsesrekvirenten.

Output: 

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Elevtype / – betegn.
 • Bidragsstart / -slut / Tælledato / Indberetningsdato
 • Bidragsmåned – vist som den 1. i måneden
 • Bidrag i måned  (Den del af bidragsperiodens bidrag, der ifølge skoledagskalenderen er produceret i Bidragsmåned)
 • Antal skoledage i måned / Skoledage i bidragsperiode (Hvordan “Bidrag i måned” er beregnet)
 • Skoledagskalender
 • Skoleforløb
 • CØSA / -betegnelse
 • Navisionansvar/ -formål
 • Ansvar
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn
 • ÅE rekvirent
 • Projektområde
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • Lokation
 • DS-nr
 • Speciale
 • Adgangsvej
 • Tælleperiode
 • varighed
 • Navision-projekt
 • Stamhold

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (brug kun bidrag, der overlapper med de to datoer)
 • Anvendt finansår¤ (brug takst fra dette år på alle data – til hvis der ikke er udkommet takstkatalog for det nye år endnu)
 • Indberetningsmåned¤ (J/N) – Ved J: Alt bidrag fra kalenderdage efter den 15. i måneden sættes til måneden efter. Således dækker bidragsmåneden april over perioden fra 16.marts-15.april. Vælger man N, bruges bare kalendermåned.
 • Medtag Konto¤ – *medtager ØSE-ansvaret fra skoleforløbskontoen.
 • Antal CPR-cifre
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage. (lavet før forløbsgruppe kolonnen kom til)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: