Z8222 Skematimer pr aktivitet

Z8222 Skematimer pr aktivitet Formål: Vis antal skemalagte timer pr hold. Population: Alt skema med hold og medarbejder i undervisningsrolle medtages. Der er en linje pr hold pr fag pr måned Output: Aktivitet Måned Skolefag/navn Antal elever (gennemsnitligt pr dag) Timer Afgrænsninger: Fra- og tildato for skema Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk… Læs mere Z8222 Skematimer pr aktivitet

Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning

Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning   Formål: Til indberetning til STIL skal man vise, hvilke aktiviteter man har i gang på Åben Uddannelse.   Population: Find alle hold med indberetningsprincip ‘-‘ Eleverne skal også være korrekt oprettet på fag på holdet i ÅU-regi. Eleverne skal enten være på uddannelse 2995, 3007, eller på en… Læs mere Z8221 Åben uddannelse aktiviteter til indberetning

R115i Indberettede kvalifikationer

R116i Indberettet undervisningstid pr skoleuge Formål: Se indberettede kvalifikationer til hovedforløb Begrænsning: Denne udskrift er usynlig for FGU-skoler grundet manglende relevans Population: Kvalifikationerne, som de aktuelt står i datavarehuset. En linje pr kvalifikation med kval.dato mellem de to afgrænsningsdatoer Output: cprnr / fornavn / efternavn, Kvalifikationsdato Udd. man er kvalificeret til uddannelse Start- og slutdato… Læs mere R115i Indberettede kvalifikationer

Z600 og Z601 Fraværsskema

Z600/Z601 Fraværsskema Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22 Formål: Overblik over elever på et hold, mødepligt og fravær i de forskellige lektioner. Population: Listen udskrives for et antal hold der er aktive indenfor den startuge og slutuge der angives. Kun elever der følger holdet i den aktuelle uge medtages.… Læs mere Z600 og Z601 Fraværsskema

Z002 Eksamensudtræk

Z002 Eksamensudtræk Udtrækket af elever, fag og om de skal op til sommereksamen 22 Formål: At se og vurdere resultatet af eksamensudtrækningen. Både for gymnasie og EUX Population: Alle elever-til-hold kombinationer vises. Anvendelse: Kolonnen ‘jesprio’ har et indhold, hvis vores algoritme mener, at eleven skal op til prøven. Og koden viser, hvilken regel der har… Læs mere Z002 Eksamensudtræk

Z599 Skema med flere lærere

Z599 – Skema med flere lærere   Formål: At finde skema med flere lærere end hold tilknyttet – som evt mangler lærer eller skal behandles på anden måde.   Population: Find alle skemabegivenheder, der har flere lærere end hold, dog mindst 1 hold tilknyttet.   Output:  Dato Starttid Antal lærere (et af evt flere) Hold Medarbejder-Afdeling… Læs mere Z599 Skema med flere lærere

Z597 Skema uden lærer/lokale

Z597 – Skema uden lærer eller lokale Formål: At finde skema som skemalæggeren evt mangler at færdiggøre. Det kan bruges til at identificere fejl i datavarehuset. Population: Find alle skemabegivenheder, der enten ikke har nogen fag eller lokaler eller lærere tilknyttet. Begiveheden SKAL dog have hold tilknyttet for at være med. Output:  dato Starttid Om… Læs mere Z597 Skema uden lærer/lokale

Z8307 Tjek for skoleforløbsplaceringer

Z8307 Tjek for skoleforløbsplaceringer Formål: Find elever der evt mangler at blive skoleforløbsplaceret eller andet. Population: Find alle elever med aftaler, der slutter efter elevens indmeldelse eller studiestart, som ikke er afgangsmeldt* og som hverken er sat på hold, skoleforløb eller skolepraktik. *) Dog medtages afgåede elever hvis man har valgt én i første afgrænsning.… Læs mere Z8307 Tjek for skoleforløbsplaceringer

Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Z8051a – Årselever Skolepraktik simpel   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever, i forhold til Z8051 reduceret til en linje pr Elevtype/uddannelse/indberetningsdato/o.a.   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8051) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: Elevtype/-betegnelse Indberetningsdato Skoledagskalender Uddannelse /-betegn/version… Læs mere Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Z8506 FGU skoleydelser

Z8506 FGU – skoleydelser Alle skoleydelser med udbetalingsdato i perioden   Formål: Få overblik over alle skolens skoleydelser til afstemning.   Population: Udtrækket giver en linje pr skoleydelsesudbetaling. Skoleforløb, uddannelse etc vises kun, hvis der kan findes et skoleforløb, der er tæt nok på udbetalingsdatoen tidsmæssigt. (Kan der ikke findes det, kommer det faktisk ikke… Læs mere Z8506 FGU skoleydelser