Studie+

Z002 Eksamensudtræk

Her mangler et uddrag...

Z002 Eksamensudtræk

Udtrækket af elever, fag og om de skal op til sommereksamen 22

Formål:

At se og vurdere resultatet af eksamensudtrækningen. Både for gymnasie og EUX

Population:

Alle elever-til-hold kombinationer vises.

Anvendelse:

Kolonnen ‘jesprio’ har et indhold, hvis vores algoritme mener, at eleven skal op til prøven. Og koden viser, hvilken regel der har afstedkommet det.

NB: Man skal have ret til rettighedsgruppen “Z-eksamen” for at se jobbet

Output:

 • Skoleperiode
 • Coesaformaal
 • CPR/fornavn/efternavn
 • skolefag/niveau/kort_betegnelse
 • evalueringsform (mdt/skr)
 • prøvehold  (som eleven er udtrukket på)
 • censor_fag/censor_niveau
 • termin2 / prioritet / gruppenummer / slutdato
 • antal_tidligere_prøver
 • jesprio
 • helhold – om det er en helholdsprøve
 • stamhold – et gæt på det tilhørende stamhold
 • ekstra a-fag
 • Antal aktuelle prøver/Prøver i alt

Jesprio:

For EUX findes følgende jesprio koder:

For (potentielt) alle:
0_EOP er EOP
0_skrDA er Skriftlig Dansk A niveau

For afsluttere:
2_skrmdtA er første prøve for A fag, der er udtrukket i både skriftligt og mundtligt
3_rest er resterende prøver op til 6 minus 0_skrDA prøven, evt 2_skrmdtA prøver, og evt gamle prøver.
3_helhold er prøver som eleven har fået tildelt for at fylde helholdsudtrækket op. Hvis er fandtes en eller flere 3_rest prøve, er den lavest prioriterede fjernet.

Ikke-afsluttere:
HF1_skrmdtA er første prøve for A fag, der er udtrukket i både skriftligt og mundtligt
HF2_grp1 er første prøve, udtrukket i gruppe 1

SF_1 er første udtrukne prøve
SF2_grp1 er første prøver herudover, som er en gruppe 1-prøve

For Gymnasier:

1.g/2.g:
p1 Den først forekommende grp1 prøve på 1/2års elever
2.g:
p2 Andre fag end p1, der er udtrukket både MDT og SKR og er niveau B
p3 Sådan at eleven har x antal prøver i alt efter 2.g
p4 Helholdsprøver
p5 Helhold-efterbehandling

3.g:
3g1 mulige SKR prøver (4)
3g2 mindst 3 mundtlige og mindst 1 i både SKR og MDT
3g3 ekstra SKR prøver hvis ekstra A fag
3g4 de sidste prøver er så man har et vist antal i sin gym. tid samlet set
3g5 prøvedeltager fordi det er e helholdsprøve og en kammerat har trukket den.

?-tegn efter koden betyder at eleven via helholdsreglen har fået for mange prøver, og algoritmen ikke har kunne se sig ud af at løse det. Find evt en ikke-obligatorisk prøve, der kan undværes, eller fjern hele klassen fra prøven og se om dem uden ? kan få en anden prøve.

fortsæt/højniv: Eleven har faget på samme eller højere niveau næste år, så eleven kan ikke trække det, selvom klassekammeraterne givetvis kan.

Afgrænsninger:

 • Ingen – udtrækket er låst til sommer eksamen 2022

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: