Studie+

Z600 og Z601 Fraværsskema

Her mangler et uddrag...

Z600/Z601 Fraværsskema

Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22

Formål:

Overblik over elever på et hold, mødepligt og fravær i de forskellige lektioner.

Population:

Listen udskrives for et antal hold der er aktive indenfor den startuge og slutuge der angives.

Kun elever der følger holdet i den aktuelle uge medtages.

Z601 viser også nogle fraværs-sammentællingskolonner for ugen

Hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata, ser du kun de navnebeskyttede elever, der har et kaldenavn.

Anvendelse:

Er en elev kun delvis i aktiv på holdet markeres dette med en mørk skravering på de dage, hvor eleven ikke følger holdet (anden start/slut).

Elever der ikke er tilmeldt et skemalagt fag optræder på listen, men med en lysegrå skravering, hvor faget optræder.

Antallet af elever pr side er desuden afhængig af den valgte skemabriktype. Følg linket for at se hvad brikkerne betyder.

Hvis én af følgende ting medtages kommer disse på linie 2: billede, cprnr. telefonnr., uddannelse.

Elevnavn forkortes automatisk i takt med at skemaet kommer til at fylde mere (f.eks. 9 lektioner samt stor skriftstørrelse). Hvis der ikke er 3 cm. til at skrive elevnavn og 4 cm. med billede, bliver udskriften tom.
Hvis navnet p.g.a. pladsmangel forkortes og der dermed ikke bliver plads til evt. oplysninger i linie 2, fjernes i første omgang uddannelse og om nødvendigt også telefonnr.

Indrapporteret skemabaseret fravær vil vises i udskriften – kan ikke fravælges. Ugebaseret fravær kommer med selvom der ikke er skema.

Fritagelser og meritter vises som gråmarkeringer.

Afgrænsninger – (enkelte afgrænsninger findes kun på den ene udskrift):

 • Start-/slutuge
 • Aktivitetsafdeling/Hold
 • Skoleforløb (ikke på Z601)
 • Skemakrav (skal der være skema for at dage/lektioner vises)
 • Briknr. (læs mere)
 • Skemamarkering
 • Antal cpr cifre
 • Udelad: tlf/uddannelse/kontaktlærere)
 • Medtag Elevtype (ikke på Z601)
 • Start-/slutdag
 • Start-/slutlektion (ved over 8 lektioner pr dag nedsættes fonten. Gå under 5 ugedage hvis du vil over 14 lektioner pr dag)

Se andre tjeklister og holdlister

Se også: