Z8224S Skoleforløbsfravær

Z8224S Skoleforløbsfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet fra Studie+, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte skoleforløb, vises alle deres timer i deres skoleforløbsplacerede… Læs mere Z8224S Skoleforløbsfravær

Z8226 Dagens elevfraværsårsager

Z8226 Dagens elevfraværsårsager   Formål: En fraværs-årsags-udskrift, der viser dagens årsager, der er meldt ind af eleverne selv. Den kan i tillæg også vise alle manglende elever. Telefonnummer er med så eleven kan kontaktes.   Population: Alle fraværsårsager, der gælder dagen i dag eller en periode, der indbefatter dags dato, vises. Ved J til at… Læs mere Z8226 Dagens elevfraværsårsager

Z8224 Holdfravær

Z8224 Holdfravær   Formål: En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter. Det ligner fraværsbilledet, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.   Population: For elever på de valgte hold, vises alle deres timer i deres holdplacerede periode, hvis… Læs mere Z8224 Holdfravær

Z600 og Z601 Fraværsskema

Z600/Z601 Fraværsskema Udtrækket af elever, fag og om de skal op til vintereksamen 21/22 Formål: Overblik over elever på et hold, mødepligt og fravær i de forskellige lektioner. Population: Listen udskrives for et antal hold der er aktive indenfor den startuge og slutuge der angives. Kun elever der følger holdet i den aktuelle uge medtages.… Læs mere Z600 og Z601 Fraværsskema

Z8387 Opgavefravær 2

Z8387 Opgavefravær 2   Formål: At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem. Hvor Z8386 er fra elevernes synspunkt, vises denne pr lærer, der har stillet opgaven. Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik.   Population:… Læs mere Z8387 Opgavefravær 2

Z8386 Opgavefravær 1

Z8386 Opgavefravær 1   Formål: At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem. Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik. Søsterudskriften Z8387 viser statistikken pr opgavestiller/lærer i stedet.   Population: Der tages udgangspunkt i alle opgaver,… Læs mere Z8386 Opgavefravær 1

Offentliggørelse af fraværstal på institutionens hjemmeside

Offentliggørelse af fraværstal på institutionens hjemmeside Skoler med gymnasial erhvervsuddannelse skal vise skolens samlede fraværstal på sin hjemmeside, og har fået en frist til 28 januar omkring dette. De skal dels oplyse det fysiske, dels det skriftlige fravær. UDDATA+ kan hjælpe med at fremskaffe tallene således: Fysisk fravær Vores fraværsbillede i UDDATA+ kan vise det… Læs mere Offentliggørelse af fraværstal på institutionens hjemmeside

Z8046 Onsdagsfravær 2

Z8046 Onsdagsfravær 2   Formål: En søsterudskrift til Z8036, men med en anden struktur på data. Begge udskrifter bruges i forhold til indberetning af skolepraktik, hvilket afhænger af, om eleverne er til stede om onsdagen. Hvor Z8036 gætter på, hvorvidt der er tale om heldagsfravær, viser Z8046 bare elevernes timer og fravær pr dag pr… Læs mere Z8046 Onsdagsfravær 2