Studie+

Z8226 Dagens elevfraværsårsager

Her mangler et uddrag...

Z8226 Dagens elevfraværsårsager

 

Formål:
En fraværs-årsags-udskrift, der viser dagens årsager, der er meldt ind af eleverne selv. Den kan i tillæg også vise alle manglende elever. Telefonnummer er med så eleven kan kontaktes.

 

Population:
Alle fraværsårsager, der gælder dagen i dag eller en periode, der indbefatter dags dato, vises.

Ved J til at medtage udeblevne, medtages også de fraværsregistrerede elever, der evt ikke har fraværsmeldt sig.

 

Output:

  • Fornavn / Efternavn
  • starttid/sluttid
  • aarsagstype
  • tekst (udfyldt, hvis der ikke er valgt en af standartyperne)
  • En * hvis man (også) er udeblevet og er fraværsregistreret (Og har bedt om at medtage udeblevne)
  • Stamhold/Afdeling
  • Tlf


Afgrænsninger:

  • Medtag udeblevne, uanset om de har fraværsmeldt sig
  • Medtag navnebeskyttede individer (du skal også have ret til at se elevdata, for at disse elever optræder i populationen.)

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik. Eller alle andre udskrifter til Administration og statistik

Se også: