Studie+

Z8386 Opgavefravær 1

Her mangler et uddrag...

Z8386 Opgavefravær 1

 

Formål:
At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem.

Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik.

Søsterudskriften Z8387 viser statistikken pr opgavestiller/lærer i stedet.

 

Population:

Der tages udgangspunkt i alle opgaver, der har afleveringsfrist i den valgte periode.

Der vises en linje pr elev

 

Output:

  • CPR / Navn
  • Hold opgaven er stillet på
  • Opgaver i alt
  • Afleveret til tiden / For sent / ikke afleveret (endnu) = De tre tal giver “Opgaver i alt” som sum
  • Antal opgaver med status ÅBEN/LÅST/RETTET = De tre tal giver “Opgaver i alt” som sum

 

Afgrænsninger:

  • Fra- og tildato (periode for opgavernes afleveringsfrist)
  • Kun aktive elever (eleven må ikke have afgangsdato på et elevforhold på det hold, heller ikke fremtidig afgang.)
  • Medtag navnebeskyttede individer J/N (undlades altid hvis du ikke har ret til følsomme elevdata)
  • 0, 6, 10 cifre i CPR

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også: