Studie+

Z8387 Opgavefravær 2

Her mangler et uddrag...

Z8387 Opgavefravær 2

 

Formål:
At få overblik over, hvor mange opgaver, eleverne afleverer til tiden og status på dem.

Hvor Z8386 er fra elevernes synspunkt, vises denne pr lærer, der har stillet opgaven.

Man kan som udgangspunkt ikke gå ned på den enkelte navngivne opgave, så dette er blot en kvantificeret statistik.

 

Population:

Der tages udgangspunkt i alle opgaver, der har afleveringsfrist i den valgte periode.

Der vises en linje på lærer.

 

Output:

  • Initialer / Lærernavn
  • Hold opgaven er stillet på
  • Opgaver i alt
  • Afleveringer i alt (Samlet fordelt på forskellige opgaver)
  • Afleveret til tiden / For sent / ikke afleveret (endnu) = De tre tal giver “Afleveringer i alt” som sum
  • Antal opgaver med status ÅBEN/LÅST/RETTET = De tre tal giver “Afleveringer i alt” som sum

 

Afgrænsninger:

  • Fra- og tildato (periode for opgavernes afleveringsfrist)
  • Medtag navnebeskyttede individer J/N (undlades altid hvis du ikke har ret til følsomme medarbejderdata)
  • Medtag navnebeskyttedes data

 

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.

 

Se også: