Studie+

Z8224 Holdfravær

Her mangler et uddrag...

Z8224 Holdfravær

 

Formål:
En fraværsudskrift, der tager et holds elever og aggregerer alle deres timer og beregner procenter.
Det ligner fraværsbilledet, så det giver mest mening til at konstruere en robot, der selv kan agere på fravær.

 

Population:
For elever på de valgte hold, vises alle deres timer i deres holdplacerede periode, hvis de ellers tæller med i fraværsstatistikken.

Der vises kun statistik til og med i går. Dags datos fravær er ikke med.

 

Output:

 • Udtræksdato (redigeringer foretaget i data i dag er først med i morgen.)
 • Holdstart
 • Skoleforløb (linjen dubleres hvis eleven på skemadagen har to samtidige skoleforløb)
 • CPR_nr / Navn
 • Udeblevet % (F+I -fravær)
 • Fravær % (samlet fravær)
 • Udeblevet Timer
 • Fravær Timer
 • Skema Timer
 • Kontaktlærer pr dags dato

Afgrænsninger:

 • Hold
 • Medtag navnebeskyttede individer (du skal også have ret til at se elevdata, for at disse elever optræder i populationen.)
 • Antal CPR cifre (Alle *-markerede kolonner under Output)

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.
Find lignende udtræk under administrationsudskrifter.

Se også:

 

Tidligere Fraværsstatistikker der måske genoplives: