Studie+

Z8502KP FGU kommunalt bidrag prognose

Den er en klon af Z8502, der har et fastlåst design, fordi den skal matche en skabelon, så Z8502KP er Z8502 tilføjet kommunenavn

Z8502KP FGU indberetning af kommunalt bidrag prognose

Elevens bidrag i perioden, blot grupperet på CPR med .

NB: Tilhører udskriftsgruppen Z-indberetning.

Formål:

Den er en klon af Z8502, der har et fastlåst design, fordi den skal matche en skabelon, så Z8502KP er Z8502 tilføjet kommunenavn og med mere sigende kolonneoverskrifter.

Population:

Udtrækket finder alt ÅE-bidrag, der har tælledato i indberetningsåret, og som har et af tilskudsmærkerne: ‘FGUAF’, ‘FGUBA’, ‘FGUSP’, ‘FGUKO’, ‘EGUKO’

Det kræves et rekvirenten er uudfyldt eller UVM

Skoleperioderne KF og FL medtages ikke.

Udtrækket giver en linje pr CPR.

Output:

  • cpr
  • Navn
  • Tom kolonne
  • Forløbstype: FGUAF bliver til ‘Afsøgningsforløb’ – alt andet til ‘FGU-forløb’
  • Periodestart (første forløbsstart med den type bidrag i perioden, dog ikke tidligere end 16/12, altså starten af indberetningsåret)
  • Periodeslut (dog ikke højere end 15/12, altså slutningen på indberetningsåret)
  • ÅE bidrag
  • Kommunenavn

Der kommer en linje pr skoleforløb. Der kan således komme flere linjer med samme forløbstype på en elev. Perioderne må ikke overlappe, så elever, der skifter frem og tilbage i forløbstyperne er således nødt til at blive registreret med hver periode for sig.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.

Afgrænsninger:

  • Finansår (vælges 2019, fås perioden 16/12 2018-15/12 2019)
  • Antal cifre i CPR (du skal vælge 10 eller 11 til indberetningen, hvor 11 er MED bindestreg, 10 uden) (Kun hvis du vælger 10, og har ret til følsomme elev/medarbejderdata, ser du navn og fuld cpr på de navnebeskyttede personer)

Se også: