Studie+

Z8006 Medarbejderkompetencer

Her mangler et uddrag...

Z8006 – Medarbejderkompetencer

Viser aktive medarbejderes kompetencer som censor, XPRS-censor og undervisning.

Population:

Medarbejderen være aktiv, dvs. have:

 • Aktive ansættelsesforhold-Skole–oplysninger pr dags dato

Output (ved J til medtag detail):

 • Navn
 • Kompetence (en af de tre ovennævnte)
 • Kompetencebetegnelse (kun XPRS, med belastningsgrad og evt om det er skriftlig censur) (ved UV står her prioritet)
 • skolefag/betegn (kun UV)
 • uvm_fag/uvmfag_bet/niveau (kun ved censor og UV)
 • kompetencekode (kun XPRS)
 • kompetencebetegnelse (kun XPRS)
 • skriftlig_censur (kun XPRS)
 • belastningsgrad (kun XPRS)
 • fra_dag / til_dag

Afgrænsninger:

 • Medtag navnebeskyttedes data. (Du ser kun navnebeskyttede medarbejderes navn ved J, samt hvis du har ret til det)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • Z8082 – Medarbejder data