Studie+

Z8232 GF2-aftaler

Udtrækket undersøger om grundforløbselever har indgået aftale under forholdet.

Z8232 GF2-aftaler

Formål:

Udtrækket undersøger om grundforløbselever har indgået aftale under forholdet.

Population:

Udskriften finder elever der afslutter på GF2  i den valgte periode, samt elever, der afslutter GF1 og ikke er GF elever på skolen.

For hvert elevforhold vælges første skoleforløbsstart og sidste slut for at bestemme grundforløbets udstrækning. Forholdets afslutning skal ligge i indberetningsperioden.

Har eleven flere GF2 forhold, vælges det sidste, og findes der GF1-forhold, regnes det som samhørende med GF2, hvis der ikke mellem det GF1 forhold og elevens  sidste GF2 forhold findes andre GF-forhold.

Der ses bort fra RKV og uddannelserne 1435 og 1465.

Desuden skal der enten findes mindst én kvalifikation hørende til grundforløbet eller mindst én aftale, og eleven, eller eleven er ikke afgangsmeldt fra grundforløbet endnu.

Stamhold:
Finder elevens evt stamhold på grundforløbsslutdagen.

Kvalifikation:
Alle evt. kvalifikationsdatoer fra grundforløbet findes

Aftale:
Der vælges en aftale, der er bedste kandidat til at være den relevante for elevens grundforløb ud af potentielt mange. Følgende aftaler kan dog aldrig udvælges:

 • Uddannelsesvej er tom, Skolevej eller Praktikvej
 • Aftale-Elevtypen RKV
 • Aftalen er startet efter 14 måneder før grundforløbsstart
 • Aftalen er enten på samme uddannelsesnummer som eleven, eller er startet senere end 1 måned før grundforløbsstart
 • Afslutningsgrund er hverken Ophævet-før-start eller Aftale-underkendt-af-fagligt-udvalg

Er der evt. flere kandidater, udvælges den relevante aftale efter følgende prioritering:

 • Aftalen er startet senere end 7 måneder før grundforløbsstart
 • Aftalen er ikke Mesterlære, restaftale eller kortaftale
 • Uddannelsesvej er helst ikke tom.
 • Aftalen har underskriftdato
 • Aftalen er underskrevet efter grundforløbsstart
 • Aftalen er på samme uddannelse som grundforløbet
 • Senest afsluttede aftale
 • Senest oprettede i basen

Tilskudsudløsende: 
Dette felt sættes til J hvis følgende alt sammen er opfyldt:

 • Det er hverken mesterlære, kortaftale eller restaftale. 
 • Aftalens oprindelige underskrift (først fundne dato på uddannelsesforløbet i Lærepladsen) er faldet under grundforløbet

Afgrænsninger:

 • Periode
 • Medtag navnebeskyttede elever uden kaldenavn (medarbejdere uden rettighed ser aldrig disse elever)
 • Antal CPR cifre

Dubleringer:

Et CPR kan forekomme to gange hvis:

 • Man afslutter grundforløb på to forskellige uddannelser i perioden
 • Man har flere kvalifikationer på forløbet
 • Man har flere skoleforløb i gang pr dags dato

Output:

 • Uddannelse (på hhv. Grundforløbet og Aftalen)
 • CPR 
 • Navn
 • Stamhold
 • Aftaletype
 • Udløser_tilskud J/N
 • Start/slut på aftale
 • Underskrevet dato (på seneste aftale/tillæg)
 • Oprindelig underskrift (den, der måles efter)
 • GF-start/slut, afgangsdato
 • Evt kvalifikationsdato,
 • Lærested
 • Supplerende aftaletype 1-3
 • Arrangerende skole/arkivskole
 • Uddannelsesvej
 • Aktuelt skoleforløb

Se også:

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.