Studie+

Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Her mangler et uddrag...

Z8051a – Årselever Skolepraktik simpel

 

Formål:

Årselevbidrag for skolepraktikelever, i forhold til Z8051 reduceret til en linje pr Elevtype/uddannelse/indberetningsdato/o.a.

 

Population:

Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8051) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.

 

Output:

 • Elevtype/-betegnelse
 • Indberetningsdato
 • Skoledagskalender
 • Uddannelse /-betegn/version
 • Navisionansvar/ -formål
 • Rekvirent
 • Skoleperiode/periodetype
 • TMK
 • Speciale/Adgangsvej
 • CØSA
 • Antal elever
 • Fælles- Bygnings- og undervisningstaksameter (på indberetningsdagen)

 

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (brug kun bidrag, der overlapper med de to datoer)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

Udviklet med Tina AMU Nordjylland og Margit, AMU Fyn