Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Z8051a – Årselever Skolepraktik simpel   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever, i forhold til Z8051 reduceret til en linje pr Elevtype/uddannelse/indberetningsdato/o.a.   Population: Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8051) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.   Output: Elevtype/-betegnelse Indberetningsdato Skoledagskalender Uddannelse /-betegn/version… Læs mere Z8051a Årselever Skolepraktik simpel

Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever inden indberetning

Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever til indberetning NB! Den er nedlagt da funktionen nu bedre varetages af tjekjobbene i indberetningsvinduerne Formål: At kunne gennemgå alle sine skolepraktikelever for at tjekke om man alt tilskud ser korrekt ud og om noget mangler.   Population: Alle skolepraktikelever kommer ud med alle perioder, uanset om det har manifesteret sig… Læs mere Z8304 Tjek af alle skolepraktikelever inden indberetning

Z8046 Onsdagsfravær 2

Z8046 Onsdagsfravær 2   Formål: En søsterudskrift til Z8036, men med en anden struktur på data. Begge udskrifter bruges i forhold til indberetning af skolepraktik, hvilket afhænger af, om eleverne er til stede om onsdagen. Hvor Z8036 gætter på, hvorvidt der er tale om heldagsfravær, viser Z8046 bare elevernes timer og fravær pr dag pr… Læs mere Z8046 Onsdagsfravær 2

Z8051 – Årselever Skolepraktik

Z8051 – Årselever Skolepraktik Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot Population: Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne. Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark. Output: CPR nr / Fornavn / Efternavn Elevtype / – betegn. Bidragsstart… Læs mere Z8051 – Årselever Skolepraktik

Z800 Lærestederliste

 Z800 Lærestederliste (Aftaler) Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval. Population: Udtrækket finder alle slags aftaler og pauser, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne. For aftalerne vises evt. lærestedsinformationer og info om eleven. Output i UDDATA+ versionen af udskriften: Aftaleid CPR / Elevnavn Elevens uddannelse / -betegnelse, Aftaletype* Adgangsvej Aftalens elevtype Arrangerende skole Periode start /… Læs mere Z800 Lærestederliste

Z8036 Onsdagsfravær

Z8036 Onsdagsfravær   Formål: Denne udskrift ser på, hvilke elever der er fraværende om onsdagen i den valgte periode, og særligt om de er fraværende hele dagen. Den anvendes til de skolepraktikelever, der skal indberettes på basis af deres fravær på tælledagene. Ofte er man interesseret i at se, om eleven er fraværende hele dagen,… Læs mere Z8036 Onsdagsfravær