Studie+

Z8046 Onsdagsfravær 2

Her mangler et uddrag...

Z8046 Onsdagsfravær 2

 

Formål:

En søsterudskrift til Z8036, men med en anden struktur på data.
Begge udskrifter bruges i forhold til indberetning af skolepraktik, hvilket afhænger af, om eleverne er til stede om onsdagen.
Hvor Z8036 gætter på, hvorvidt der er tale om heldagsfravær, viser Z8046 bare elevernes timer og fravær pr dag pr fraværstype, så man kan drage sine egne konklusioner.

 

Population:

 • Udtrækket viser en datalinje pr elev pr onsdag pr fraværstype, hvis eleven ellers har både skema og aftale uanset om eleven er fraværende eller til stede.
 • Eleven skal på dagen være i skolepraktik (have en igangværende SkoleOplæring, Virksomhedsforlagt skolepraktik eller Delaftale).
 • Aftalen skal høre til jeres egen skole.
 • Eleven skal være skolepraktikelev på tilskudsmærke startende med P. (Eks. PRAK, PRA2, PRA18)

 

Output:

 • Uddannelse
 • cpr_nr / Fornavn / Efternavn
 • Aftaletype
 • Dag
 • Type (fraværskode)
 • Fravær (antal skemabegivenheder)
 • Skema (antal skemabegivenheder)

 

Afgrænsninger

 • Fra- / tildato (onsdagsfravær mellem de to datoer)
 • 0, 6 eller 10 cifre i CPR
 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser dem dog kun hvis de har kaldenavn)

 

Informationerne udskrives som en CSV. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: