Studie+

Z8051 – Årselever Skolepraktik

Her mangler et uddrag...

Z8051 – Årselever Skolepraktik

Formål:

Årselevbidrag for skolepraktikelever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

Population:

Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne.

Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.

Output:

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Elevtype / – betegn.
 • Bidragsstart / -slut / Tælledato
 • Bidrag i måned (Den del af bidragsperiodens bidrag, der ifølge skoledagskalenderen er produceret i Bidragsmåned) NB: Alt bidrag lægges for skolepraktiks vedkommende på tælledato.
 • Bidragsmåned
 • Skoledagskalender
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn / version
 • Navision formål/ansvar
 • Gade / Sted / postnr / By
 • ÅE rekvirent
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • Speciale
 • Adgangsvej
 • CØSA kontonr
 • Bidragsperiode-startdag

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (tælledatoer mellem de to datoer)
 • Uddannelse (afgræns på 1 uddannelse eller lad den være tom og vis alt )
 • Anvendt finansår (brug takst fra dette år på alle data – til hvis der ikke er udkommet takstkatalog for det nye år endnu)
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: