Studie+

Z800 Lærestederliste

Her mangler et uddrag...

 Z800 Lærestederliste (Aftaler)

Lærestedslisten kan afgrænses på et datointerval.

Population:

Udtrækket finder alle slags aftaler og pauser, der overlapper helt eller delvist med afgrænsningsdatoerne.

For aftalerne vises evt. lærestedsinformationer og info om eleven.

Output i UDDATA+ versionen af udskriften:

 • Aftaleid
 • CPR / Elevnavn
 • Elevens uddannelse / -betegnelse,
 • Aftaletype*
 • Adgangsvej
 • Aftalens elevtype
 • Arrangerende skole
 • Periode start / -slut
 • Forventet_udlært
 • Afslutningsgrund
 • Annulleret
 • CVR
 • Lærestedets: navn / adresse / postnr+by
 • Senest ændret
 • Pnummer
 • Elevens adresse/Sted/Postnr/By/Kommunenr/-navn
 • underskrevet
 • modtaget
 • faerdig_registreret
 • Skolehjemsbooket J/N (tom hvis man fravælger detaljer)
 • Specialebetegnelse
 • Aktuel JN (Er aftalen i gang på dags dato)

Aftaletypen* kan antage værdierne:

 • SKPRA for skolepraktik
 • KOMBI – kombinationsaftale
 • PAUSE
 • PIU – praktik i udlandet
 • VFU – virksomhedsforlagt undervisning
 • VFU_UDL – VFU i udlandet
 • FGU – FGU-forløb
 • Uddannelsesaftaler desuden fx:
 • RESTAFTALE
 • ORDINAER_AFTALE
 • DELAFTALE_UNDER_SKOLEPRAKTIK
 • KORT_AFTALE
 • DELAFTALE_I_KOMBINATIONSAFTALE

Afgrænsninger:

 • Fra dato
 • Til dato
 • Medtag detaljer (om sidste kolonne skal vise, om eleven er skolehjemsbooket)
 • Antal cifre i CPR
 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser dem dog kun hvis de har kaldenavn)

Informationerne udskrives som CSV fil.

Informationerne udskrives som en tekstfil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se alle udskrifter der på en eller anden måde tæller elever.

Se også: