Studie+

Z8036 Onsdagsfravær

Her mangler et uddrag...

Z8036 Onsdagsfravær

 

Formål:

Denne udskrift ser på, hvilke elever der er fraværende om onsdagen i den valgte periode, og særligt om de er fraværende hele dagen. Den anvendes til de skolepraktikelever, der skal indberettes på basis af deres fravær på tælledagene.

Ofte er man interesseret i at se, om eleven er fraværende hele dagen, og en hel dag er otte lektioner.

Se også Z8046, der har en anden struktur på data.
Begge udskrifter bruges i forhold til indberetning af skolepraktik, hvilket afhænger af, om eleverne er til stede om onsdagen.
Hvor Z8036 gætter på, hvorvidt der er tale om heldagsfravær, viser Z8046 bare elevernes timer og fravær pr dag pr fraværstype, så man kan drage sine egne konklusioner.

 

Population:

 • Udtrækket viser en datalinje pr elev pr onsdag med skema og aftale uanset om eleven er fraværende eller til stede.
 • Eleven skal på dagen være i skolepraktik (have en igangværende SkoleOplæring, Virksomhedsforlagt skolepraktik eller Delaftale).
 • Aftalen skal høre til jeres egen skole.
 • Eleven skal være skolepraktikelev på tilskudsmærke startende med P. (Eks. PRAK, PRA2, PRA18)

 

Output:

 • Uddannelse
 • cpr_nr, fornavn, dag
 • Fraværs_lektioner
 • Skema_lektioner
 • totalfraver (1 hvis eleven er fraværende alle timerne),
 • otte_fraver (1 hvis eleven er fraværende 8 af 8 timer),
 • ikke_total_fraver (1 hvis eleven ikke er fraværende hele dagen)

 

Definitioner af output:

Hvis eleven er fraværende hele dagen, står der et 1-tal i kolonnen TOTALFRAVÆR

Hvis eleven er fraværende hele dagen og der er præcis 8 lektioner, står der et 1-tal i kolonnen OTTE_FRAVÆR

Hvis eleven har været til stede mindst én lektion, er der et 1-tal i kolonnen IKKE_TOTAL_FRAVER.

Man kan selv se antallet at skemabegivenheder og fraværet i dem i de to kolonner FRAVÆRS_LEKTIONER og  SKEMA_LEKTIONER.

 

Afgrænsninger

 • Fra- / tildato (onsdagsfravær mellem de to datoer)
 • 0, 6 eller 10 cifre i CPR
 • Medtag navnebeskyttede personer (hvis du ikke har ret til at se følsomme elevdata ser dem dog kun hvis de har kaldenavn)

 

Informationerne udskrives som en CSV. Se alle dataudtræk i overblik.

Se også: