Studie+

Z8054 Årselever Skolehjem

Her mangler et uddrag...

Z8054 – Årselever Skolehjem

Formål:

Årselevbidrag for skolehjemselever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

Population:

Find alle skolehjemsbidrag, der ligger mellem afgrænsningsdatoerne.

Et skolehjemsbidrag består af en enkelt booket dag, så der kommer en datalinje pr dag.

Output:

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Elevtype / – betegn.
 • Bookingstart / -slut / indberetningsdato
 • Bidrag
 • Skoleforløb (‘Praktik’ hvis eleven er i skolepraktik)
 • Afgangsårsag for eleven
 • Uddannelse /-betegn
 • ÅE rekvirent
 • Skoleperiode / Periodetype
 • TMK
 • DS-nummer
 • Speciale/ Adgangsvej
 • Alder ved bookingstart
 • værelse/seng
 • Uddannelsesaftale
 • navision-ansvar
 • Produktionsmåned, altså den kalendermåned, tælledagen faldt

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (brug kun bidrag, der overlapper med de to datoer)
 • Medtag detail (=prod.måned)
 • 0, 6 eller 10 tegn i CPR-nr.
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage. (lavet før forløbsgruppe kolonnen kom til). Datastrukturen for alle Z805x jobs er nogenlunde ens, så man kan lave Årselevregneark på tværs.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: