Studie+

Z8050a Årselever Fuldtid simpel

Her mangler et uddrag...

Z8050a – Årselever Fuldtid simpel

Formål:

Årselevbidrag for fuldtidselever, i forhold til Z8050 reduceret til en linje pr skoleforløb/indberetningsdato

Population:

Find alle bidrag, hvis tælledato ligger indenfor afgrænsningsdatoerne. (Derved medtages mindre bidrag end på Z8050) Dermed kommer den frem til samme bidragssum som indberetningen, hvis man afgrænser på indberetningsperioden.

Output:

 • Skoleforløb
 • CØSA / -betegnelse
 • Navisionansvar/ -formål / -projekt
 • Uddannelse /-betegn
 • Skoleforløbsstart / -slut
 • Indberetningsdato
 • Delvarighed*
 • Bidrag / Restbidrag/ Samlet bidrag (summen af de to første)
 • Antal elever
 • Fælles- Bygnings- og undervisningstaksameter (på indberetningsdagen)
 • TMK/Rekvirent (hvis J til at medtage detaljer)
 • Produktionsmåned (hvilken kalendermåned eleven havde skoledag) vist som den 1. i måneden
 • Produktionsandel (Hvor mange af tælleperiodens andel lå i denne kalendermåned)

*) Varighed for de bidragsperioder, der har samme indberetningsdato. Hvis der er * efter, har de forskellige elever på skoleforløbet en forskellig total varighed (eventuelt reguleret)

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (brug kun bidrag, der overlapper med de to datoer)
 • Medtag detail (TMK og rekvirent med)

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også:

 • UDDATA+-udskriften Z8301 til at tjekke alle fuldtidselever igennem – også de der ikke udløser bidrag
 • Z8050 ÅE fuldtid – flere kolonner og mere specificerede linjer
 • Z8051a – Årselever Skolepraktik Simpel
 • Z8052 Årselever AMU

Udviklet med Helen Pahl, College360