Studie+

Z8052 – Årselever AMU

Her mangler et uddrag...

Z8052 – Årselever AMU

Formål:

Årselevbidrag og tilskud for AMU-elever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

Population:

Alt bidrag, der ville blive indberettet, hvis indberetningsperioden var den afgrænsede. Der kommer en datalinje pr elev pr fag pr periode. Går man på et kursus fra tirsdag til mandag, kommer der typisk en 4-dages periode og en 1-dages periode.

Desuden vises en linje pr varighedsuafhængigt tilskudsmærke, der har indberetningsdato i perioden. Udløses der flere taksametre, kommer der en linje pr takst pr tmk.

Output:

 •  ds_nummer,
 • CPR/fornavn/efternavn
 • fkb_cosa / version,
 • aktivitet / indberetningsprincip
 • skolefag / kortbetegnelse / niveau
 • tmk
 • taksttype
 • rekvirenttype
 • gennemfoerende_skole,
 • betalings_status / tilskudJN
 • UMO-varigheden er loftet for varigheden, der kan indberettes på de fleste kurser, og i tilfældet fra “population” med en 4- og en 1-dages periode, vil der stå 5 på begge datalinjer.
 • Time-varigheden er beregnet ud fra, hvor mange timer der er sat til at være undervisning pr skoledag, delt med 7,4. Det er den varighed der i skrivende stund 20/8 2020 indberettes ud fra.
 • Varighed_dage er den varighed pr elevperiode på faget ,der skal indberettes fremover. Den har indtil august 2020 kun kunnet indeholde heltal, men det ændres nu og man kan manuelt rette det til at matche time_varigheden, som oftere vil stemme overens med UMO’en.
 • Elevuger (varighed_dage delt med 50)
 • Bidrag (varighed_dage delt med 200)
 • startdato,
 • Indberettet_slutdato er slutdatoen for fagperioden. Dog holdets slutdato for Plankurser. Det er den dato, der indberettes ud fra.
 • FKBUN-, BETAX-, FKBFÆ, FKBBY, EFT16, og VUTMK -taksterne. Hvis der står VUTMK, er det en af taksterne beskrevet nedenfor*
 • Fakturerings-CØSA (som undervisningstaksten for faget peger på)
 • Fritekst
 • Ansvar
 • aktivitetsafdeling
 • Arbejdsgiver
 • (Bopæls-)kommune
 • projektområde
 • slutdato (for fagplaceringen)
 • navision-projekt, som man har indtastet det på faget
 • Aktivitetsbetegnelse

*VUTMK takster er:
FKBPÅ hvis TMK er FKPÅ,FKPFÆ, FGUPÅ eller IGPÅ.
FKBBK hvis TMK er FKKØR, FGUKØ eller IGKØR
FKBFK hvis TMK er FKKØR, IGKØR eller FGUKØ

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (tælledatoer mellem de to datoer)
 • Antal cifre i CPR
 • Medtag lånefag (vælg N for at efterligne indberetningen)
 • Medtag varigheduafhængige tilskud
 • Medtag kun fejltjek: Vis kun fagplaceringer, hvor varighed_dage ikke matcher den timebaserede varighedsberegning. At UMO-varigheden ikke matcher, er ikke nødvendigvis en fejl, da et kursus kan være delt op i to perioder. Er et 5 dages kursus delt op i 3 og 2 dage, vil der i UMO-kolonnen stå 5 på begge linjer.
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

Regneark:

Filen “Z8050 pivot eksempel.xlsx” er et simpelt eksempel på visning af EASY ÅE data enten fordelt på skoledage eller lagt på tælledage.

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: