Z8053 Årselever Åben udd

Z8053 – Årselever Åben udd   I serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8054) er der også Åben Uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z329 og Z355. Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i ÅU-regi, såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er… Læs mere Z8053 Årselever Åben udd

Z8051 – Årselever Skolepraktik

Z8051 – Årselever Skolepraktik   Formål: Årselevbidrag for skolepraktikelever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot   Population: Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne. Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man efterfølgende filtrere i regneark.   Output: CPR nr / Fornavn / Efternavn Elevtype /… Læs mere Z8051 – Årselever Skolepraktik

Z8050 – Årselever Fuldtid

Z8050 – Årselever Fuldtid Bemærk: Dette er et meget ressourcekrævende udtræk, så man kan med fordel undgå en timeout ved at køre Z8050 som et planlagt job. Vælg “Planlæg” i stedet for “Bestil” i bestil-billedet, og sæt interval for autobestilling til 0. Når jobnummeret skifter fra blåt til gult og til sidst grønt, vil man… Læs mere Z8050 – Årselever Fuldtid

Z8059 – Manglende skemalægning på Fuldtid

Z8059 – Manglende skemalægning på Fuldtid   Formål: Til hvis der under revision spørges, om der nu også er skema på de elever, der har tælledage. I første omgang findes dette kun for fuldtidselever.     Population: Der tages udgangspunkt i fuldtidsårselever og deres tælledatoer mellem de to afgrænsningsdatoer. For de tælledatoer, findes antal elever,… Læs mere Z8059 – Manglende skemalægning på Fuldtid