Studie+

Z8053 Årselever Åben udd

Her mangler et uddrag...

Z8053 – Årselever Åben udd

 

I serien med ”pivot-venlige” årselevudskrifter (Z8050-Z8054) er der også Åben Uddannelse, der henter de samme data som de gamle årselev-lister Z329 og Z355.

Der er nogle af kolonnerne, der ikke giver mening i ÅU-regi, såsom skoleperiode, men de er kopieret, for at de første mange kolonner i Z805x-serien er ens. De særlige ÅU-kolonner med fag og holdnavn er placeret til sidst. I kolonnen ”Skoleforløb” står der ”Åben uddannelse”, så linjerne er markeret, hvis man lægger data fra flere Z805x udtræk sammen.

Formål:

Årselevbidrag for ÅU-elever. Datastrukturen er velegnet til at arbejde videre med i Excel/Pivot

Population:

Find alle bidrag, hvis bidragsperioder overlapper med afgrænsningsdatoerne.

NB: Hvis man kun vil have bidrag med tælledato mellem afgrænsningsdatoerne, må man afgrænse med en noget senere tildato (i ÅU ligger tælledatoen ofte et stykke efter slutdatoen) og efterfølgende filtrere i regneark.

Output:

 • CPR nr / Fornavn / Efternavn
 • Uddannelse/ -beskrivelse/Version
 • Skolefag/Niveau
 • TMK
 • Varighed
 • Rekvirenttype
 • Bidrag
 • Betalingsstatus
 • Startdato

Andre kolonner der fandtes i EASY-tiden, som kan tilføjes hvis man henvender sig til supporten:

 • Elevtype / – betegn. (findes sjældent på ÅU-elever)
 • Bidragsslut / Tælledato
 • Bidrag i måned  (Den del af bidragsperiodens Faktiske bidrag, der ifølge skoledagskalenderen er produceret i Bidragsmåned)
 • Antal skoledage i måned/Skoledage i bidragsperiode (Hvordan “Bidrag i måned” er beregnet)
 • Bidragsmåned
 • Skoledagskalender
 • Ansvar
 • Kommune / -betegn.
 • Afgangsårsag for eleven
 • Gade / Sted / postnr / By
 • Projektområde
 • Forventet bidrag i måned (I gammel ÅU skelner man mellem forventet og faktisk bidrag)
 • Aktivitet

Afgrænsninger:

 • Fra- og tildato (brug kun ÅU-bidrag, der overlapper med de to datoer)
 • Antal CPR cifre
 • Medtag navnebeskyttedes data J/N (Du skal have ret til at se følsomme elevdata OG have sagt J her for at se navnebeskyttedes fulde navn og CPR)

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle dataudtræk i overblik.
Se også: