Z8251 Meritoversigt

Z8251 Meritoversigt Dette udtræk viser elevers meritter, evt. med udgangspunkt i et hold. Population: Elever, som endnu ikke er afgangsmeldt, medtages. Meritter knyttet til CPR-nummeret medtages altid, mens kun det aktive uddannelsesforholds fritagelser vises.   Output: Der kommer 1 linje pr merit/fritagelse indholdet af linjen er forskellig for cpr-numerets Meritter og elevforholdets Godskrivninger/fritagelser. CPR/Fornavn/Efternavn Uddannelse (hvis… Læs mere Z8251 Meritoversigt

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning   Formål: For et prøvehold, find elevens seneste standpunktskarakter på faget. Det skal her i Corona-tiden i visse tilfælde kopieres over som gældende eksamenskarakter. For eksamener med evalueringsform SAM, vises både skriftlig og mundtlig karakter, da de to karakterer tilsammen skal bruges til at beregne eksamenskarakteren.   Population: Find alle elever… Læs mere Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning

Z8250 Karakteroversigt

Z8250 Karakteroversigt Dette udtræk viser karakterer på elever med udgangspunkt i et hold. Population: Holdpopulation: Hold, der matcher afgrænsningen. Er der afgrænset på “%”, skal der på prdatoen være stamholdsplacerede elever på holdet) Elevpopulation: Elever holdplaceret på et af holdene i holdpopulationen på prdatoen. Hvis du medtager andre uddannelser, ses på alle føromtalte elevs elevforhold… Læs mere Z8250 Karakteroversigt

Z-udskrifter med karakterer

Z-udskrifter med karakterer   ‘Pæne’ klasseoverblik Z250 viser  karakter klasse for klasse, printer venligt. Z251 er tilsvarende, der er bare byttet om på elever og fag i rækker/kolonner.   Statistik Z8250 viser de samme karakterer som Z250, men alle karakterer står i samme CSV-output, så det er mere velegnet til statistik Z8251 har en oversigt… Læs mere Z-udskrifter med karakterer