Studie+

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning

Her mangler et uddrag...

Z8212 Standpunktskarakterer til indtastning

 

Formål:

For et prøvehold, find elevens seneste standpunktskarakter på faget. Det skal her i Corona-tiden i visse tilfælde kopieres over som gældende eksamenskarakter.

For eksamener med evalueringsform SAM, vises både skriftlig og mundtlig karakter, da de to karakterer tilsammen skal bruges til at beregne eksamenskarakteren.

 

Population:

Find alle elever på et prøvehold, som har en standpunktskarakter på evalueringsformen.

Hvis eksamensbegivenheden er af eval.form SAM, find karakterer for alle evalueringsformer, ellers skal de to evalueringsformer matche.

 

Output:

  • Dato for eksamen
  • Rækkefølge af eleverne
  • Prøvehold
  • Eksamens_eval.foem
  • Karakterens_eval.forn
  • Elevnavn
  • Karakterværdi / karaktertermin

 

Afgrænsninger:

  • Prøveholdets navn
  • Medtag navnebeskyttede personer (uden ret til følsomme elevdata kommer disse personer heller ikke med)
  • Medtag navnebeskyttedes data (Navnevisning for navnebeskyttede, og kræver også elevdata rettighed)

 

Se også :

 

Informationerne udskrives som CSV fil. Se alle andre dataudtræk i overblik.